Ulga B+R – czym jest i czy Twoja firma może z niej skorzystać?

Przeczytasz w 3 minuty.

Z niniejszego wpisu dowiesz się o uldze B+R wprowadzonej przez tzw. ustawę o innowacyjności, z której może skorzystać każdy przedsiębiorca jeśli prowadzi określoną działalność.

Czym jest ulga B+R?

Ulga B+R to narzędzie pozwalające przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Wydatki te muszą stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu właściwych przepisów.

Rodzaj działalności, którą musisz prowadzić decydując się na ulgę B+R

Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe. Działalność musi być prowadzona w sposób systematyczny, w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wydatki, które stanowić będą Twoje koszty kwalifikowane (w ramach „ulga B+R”)

Przepisy dotyczące ulgi B+R przewidują, że kosztami kwalifikowanymi są między innymi:

– wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę,

– nabycie materiałów i surowców,

– ekspertyzy, opinie oraz usługi doradcze nabywane od jednostek naukowych,

– opłaty za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

– koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych,

– odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R.

Czy Twoja firma musi spełniać jakieś dodatkowe warunki?

Jedynym warunkiem skorzystania z ulgi jest prowadzenie określonego rodzaju działalności, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z ulgi B+R może skorzystać zarówno osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jak i duża spółką zatrudniająca kilkadziesiąt osób.  

Z ulgi możesz skorzystać nawet jeśli Twoja firma ponosi stratę

Co do zasady ulga jest odliczana od wysokości dochodu uzyskanego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast jeśli przedsiębiorca odnotowuje straty z pozarolniczej działalności gospodarczej albo uzyskał dochód z działalności gospodarczej, który jest niższy od kwoty odliczenia, to może odliczyć ulgę (odpowiednio w całej kwocie lub w części nieodliczonej w zeznaniu) w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Nie tylko odliczenie od podatku, ale zwrot gotówkowy (w pewnych przypadkach)

Firma, która rozpoczęła prowadzenie działalności i poniosła stratę albo jej dochód był niższy od kwoty, którą można odliczyć – ma prawo do zwrotu gotówkowego dla kosztów kwalifikowanych. Jego wysokość wynika z przemnożenia nieodliczonego odliczenia i stawki podatku, która obowiązuje dla przedsiębiorcy w danym w roku podatkowym. Ta zasada dotyczy roku, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ze zwrotu gotówkowego mogą również korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Wykazana w zeznaniu kwota zwrotu, stanowi pomoc de minimis.

Pamiętaj, aby udokumentować prawo do ulgi B+R

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, sposób dokumentowania kosztów uzyskania przychodu wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty działalności badawczo-rozwojowej są wtedy wyszczególniane w kolumnie 16 KPiR. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek wyodrębnienia w nich kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Jak możemy ci pomóc?

Nasz Zespół może między innymi:

– przygotować wniosek o indywidualną interpretację podatkową,

– zapewnić wsparcie podatkowe w kwestiach dotyczących ulgi,

– zapewnić kompleksowe wsparcie prawne w ramach postępowania podatkowego czy sądowego w zakresie ulgi B+R.

Ulga B+R – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego lub podatkowego – skontaktuj się z nami.


Zobacz także nasze poprzednie wpisy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki