Nieuczciwa konkurencja. Prewencja, spory

Prawnicy kancelarii PLA.partners świadczą kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji, w szczególności ze strony byłych pracowników i współpracowników, a także ze strony przedsiębiorców konkurencyjnych. 

Czy da się przeciwdziałać czynom nieuczciwej konkurencji? 

Dla naszych klientów realizujemy doradztwo dotyczące prewencji zjawisk nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie dokumentacji, a także ustalenie określonych procedur w firmie wielokrotnie okazuje się kluczowe w projektach mających na celu skuteczną prewencję przed czynami nieuczciwej konkurencji. 

Jednocześnie w przypadkach, kiedy już doszło do pierwszych zdarzeń stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, prowadzimy obsługę w kierunku zwalczania tych zachowań, kompensowania ich skutków, a także uzyskania stosownego odszkodowania, a ostatecznie – zapobiegania na przyszłość możliwości powtórzenia się tych zjawisk.

Czy można przeciwdziałać czynom nieuczciwej konkurencji?

Przedsiębiorca może podejmować działania w kierunku zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

Jakie zachowania stanowią przykłady czynów nieuczciwej konkurencji?

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: 

Czy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Tak. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Czy przejmowanie pracowników jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Tak. Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Czy przejmowanie klientów jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Tak. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Czy rozpowszechnianie fałszywych informacji jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Tak. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Czego może oczekiwać przedsiębiorca, który padł ofiarą czynów nieuczciwej konkurencji?

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa:

Czy dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji jest karalne?

Tak. Przykładowo, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 ten kto:

Natomiast kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny.

Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

Padłeś ofiarą czynów nieuczciwej konkurencji lub chcesz się przed nimi uchronić?

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci.

Skontaktuj się z nami
Sprawdź najnowsze publikacje:

Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj nas!

Szukasz więcej informacji?

Zapisz się do newslettera

  Zamów konsultację

  zamów konsultację

  lub skontaktuj się bezpośrednio

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.

   (*) – Wymagane

   Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
   Filmy, podcasty, e-booki