Spółka w Estonii

Gospodarka Estonii jest gospodarką rozwiniętą, a kraj jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro. Gospodarka Estonii pozostaje pod silnym wpływem wydarzeń w gospodarkach Finlandii i Szwecji. Atrakcyjne położenie między Wschodem a Zachodem, doskonałe otoczenie biznesowe, stabilny rząd i liberalna polityka gospodarcza, umiarkowane koszty i łatwość prowadzenia biznesu już przyciągnęły do ​​Estonii wiele międzynarodowych firm.

Wolność gospodarcza Estonii należy do najwyższych na świecie. W 2019 r. Index of Economic Freedom Estonia zajmuje 15 miejsce na 180 krajów. Indeks łatwości prowadzenia działalności Banku Światowego (2019) plasuje Estonię na 16 pozycji. Według Transparency International (Indeks Percepcji Korupcji 2018) Estonia zajmuje 18 miejsce na 180 krajów.

Spółki w Estonii od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem polskich przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną. Głównie z uwagi na bliskość geograficzną, ale również wyjątkową atrakcyjność estońskiego systemu podatkowego oraz jednej z jego najbardziej znanych regulacji – odroczenia momentu opodatkowania zysków spółki estońskiej do momentu ich wypłaty.

W ostatnim czasie zainteresowanie opodatkowaniem spółek w Estonii wzrosło do jeszcze większych rozmiarów z uwagi na procedowane zmiany polskich przepisów prawa podatkowego, w zakresie których planuje się m.in. wprowadzenie do polskiego prawa tzw. “estońskiego CIT’u”. Nie odnosząc się do tych polskich regulacji zwracamy uwagę, iż pośrednio przyczyniły się one do wzrostu świadomości wśród polskich przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i poszukujących odpowiedniej jurysdykcji do tego celu.

Firma w Estonii – formy prawne

W Estonii występują następujące formy prawne spółek:

Możesz zdecydować się na zakup gotowej spółki lub na rejestrację spółki w Estonii od nowa, przystosowanej od początku swojego istnienia do Twoich potrzeb.

Popularne spółki w Estonii – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Osaühing, OÜ)

Zagraniczni przedsiębiorcy planujący prowadzenie działalności gospodarczej w Estonii najczęściej wybierają formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powodem popularności tej formy prawnej w Estonii jest między innymi prostota jej założenia, a także bieżącej obsługi oraz niski minimalny kapitał zakładowy.

Niewątpliwie bardzo istotnym powodem dla popularności tych spółek są również bardzo korzystne warunki opodatkowania dochodów uzyskiwanych za jej pośrednictwem. Zagraniczni przedsiębiorcy decydują się na zakup gotowej spółki, przygotowanej do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej w Estonii albo na rejestrację spółki w Estonii – nowego podmiotu przystosowanego do wymogów wspólników w pełni już od początku swojego istnienia.

Zakładanie spółki w Estonii – dla kogo?

Estonia jest bardzo popularną jurysdykcją do otworzenia swojego międzynarodowego biznesu. W kraju tym siedzibę swoją ma bardzo wiele firm działających w branży e-commerce, branży gaming’owej, finansowej oraz innych obszarach biznesu funkcjonującego w głównej mierze dzięki internetowi. Jest to również popularna jurysdykcja dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem międzynarodowym.

Opodatkowanie spółki estońskiej

Spółki w Estonii co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Opodatkowanie według stawki 20% (lub 14%) występuje w odniesieniu do zysków, które są dalej dystrybuowane, a także w stosunku do niektórych płatności innego rodzaju. Powyższe oznacza, iż tak długo jak spółka estońska nie wypłaca dywidendy, nie dochodzi do konieczności uiszczenia podatku dochodowego.

Wskazać jednak należy, iż od tej ogólnej reguły występują wyjątki. W szczególności w niektórych przypadkach (i w określonym zakresie) podatek dochodowy jest jednak naliczany w przypadku przekroczenia kosztów finansowania zewnętrznego.

Dywidenda wypłacana ze spółki w Estonii

Odsetki wypłacane przez spółkę w Estonii

Odsetki wypłacane ze spółki estońskiej są co do zasady zwolnione z opodatkowania u źródła. Podatek u źródła w wysokości 20% naliczany jest od odsetek płaconych osobom fizycznym będącym rezydentami, a także nierezydentom (w przypadku, jeśli wypłacającym jest podmiot nieruchomościowy).

Zyski kapitałowe osiągane przez spółkę estońską

Zyski kapitałowe spółek estońskich również co do zasady nie są opodatkowane, nie podlegają opodatkowaniu do czasu ich wypłaty. Opodatkowanie tych zysków (w stawce 14% lub 20%) następuje w momencie ich dystrybucji.

Zbycie udziałów lub akcji spółki estońskiej

Zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych podmiotów estońskich przez nierezydentów są zwolnione z podatku w Estonii (z określonymi wyjątkami dotyczącymi podmiotów nieruchomościowych).

Czy zakładanie spółki w Estonii to dobre rozwiązanie?

Doradzając naszym klientom odnośnie lokalizacji międzynarodowego biznesu nasi eksperci biorą pod uwagę szereg czynników, uwarunkowań oraz specyfiki branży konkretnego klienta. Zanim można wskazać, że rejestracja spółki w Estonii to najlepsze do prowadzenia określonego biznesu, trzeba dokonać dogłębnej analizy.

W każdym przypadku mamy do czynienia z indywidualną sytuacją i każdy z nich wymaga innego podejścia. Dzięki bogatej współpracy z wieloma uznanymi lokalnymi ekspertami dysponujemy obszernym i wszechstronnym know-how. Z nami dowiesz się czy Estonia to rozwiązanie dobre dla Ciebie i Twojej firmy.

Spółka estońska – jak funkcjonuje?

Spółki estońskie funkcjonują bardzo podobnie do spółek polskich. Najpopularniejszą formą prawną wśród inwestorów zagranicznych jest forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta działa za pośrednictwem swoich organów. W ramach struktury korporacyjnej spółki limited funkcjonuje zarząd. Istnieje możliwość aby w spółce powołać radę nadzorczą, która sprawuje zwierzchnią rolę nad zarządem.

Rada nadzorcza może zostać wyposażoną w kompetencje związane z udzielaniem zarządowi zgody na dokonywanie określonych czynności związanych z reprezentacją (np. zgody na zbycie nieruchomości czy udziałów w innej spółce). W takie same kompetencje może zostać wyposażony również inny organ spółki, jakim jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie to działa w sposób analogiczny do swojego odpowiednika w obrębie polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza może zostać wyposażona w kompetencje do powoływania, zawieszania i odwoływania członków zarządu.

Rejestracja spółki w Estonii

Zespół PLA.partners zajmuje się tworzeniem zagranicznych biznesów naszych klientów kompleksowo. Możemy pomóc Ci podczas całego procesu związanego z rejestracją spółki estońskiej:

W jaki sposób pomożemy Ci w rejestracji i obsłudze spółki w Estonii?

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek w Estonii. Poza rejestracją firmy w Estonii, jeżeli będziesz planować zmiany w Twojej firmie w Estonii, kompleksowo zajmiemy się między innymi:

Naszą mocną stroną jest również bogate praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu następujących procesów:

Ważne aspekty związane ze spółkami w Estonii

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w związku z czym oprócz doradztwa związanego stricte z założeniem spółki w Estonii omówimy z Tobą również kwestie dotyczące:

Zakładanie spółki w Estonii – jakie informacje od nas otrzymasz?

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące prowadzenia firmy w Estonii w tym:

Spółka Estonia – rachunek bankowy

Pomożemy Tobie również w otwarciu rachunku bankowego. Wielokrotnie przeszliśmy proces otwierania rachunku w związku z czym z praktyki wiemy na co się przygotować i jak prawidłowo wypełnić formularze bankowe. Pomożemy Tobie odpowiednio zakwalifikować Twoją spółkę estońską pod kątem regulacji FATCA i CRS. Poradzimy Tobie jak zakwalifikować Twój podmiot, biorąc pod uwagę jego działalność np.:

Warunki prowadzenia firmy w Estonii, koszty

Przedstawiliśmy Ci bazowe informacje i szczegóły związane z założeniem spółki w Estonii i bieżącą obsługą prowadzonej za pośrednictwem tej spółki działalności gospodarczej. Jeżeli planujesz otworzenie firmy w Estonii skontaktuj się z naszym zespołem i skorzystaj z bogatej wiedzy, jaką zgromadziliśmy wraz naszymi partnerami, ekspertami i współpracownikami.

Nasz zespół zapewni Ci kompleksową obsługę na każdym etapie prowadzenia biznesu. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przedstawić Ci kompletne uwarunkowania związane z prowadzeniem lokalnego biznesu, a także realne koszty założenia spółki estońskiej, jak również jej bieżącego funkcjonowania.

Spółka Estonia – istotne informacje

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu biznesu za granicą wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania prawnego i podatkowego. Nasz zespół wraz z siecią partnerów dba o to abyś był wyposażony we wszelkie informacje i przygotowany na realizację wszelkich obowiązków i formalności. Wszystko aby w odpowiednim czasie skupić się wyłącznie na prowadzeniu zaplanowanego biznesu.

Wyposażymy Cię w istotne informację, jakie zawsze należy brać pod uwagę przy planowaniu działalności za granicą, m.in. w obszarze zagadnień związanych z efektywnym zarządem zagranicznej spółki, kwestią jej rezydencji podatkowej, kwestią opodatkowania przepływów między Tobą a taką spółką zagraniczną, aspektami związanymi z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulacjami krajowymi dotyczącymi opodatkowania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC), zagadnieniami związanymi z podatkiem tzw. „exit tax”.

Załóż firmę w Estonii, skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty. Nasz zespół zajmuje się kompleksowym doradztwem związanym z tworzeniem nowych przedsięwzięć, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Razem z zespołem naszych zagranicznych partnerów, w skład którego wchodzą lokalni prawnicy, notariusze, przedstawiciele banków, a także podmioty świadczące usługi korporacyjne świadczymy dla naszych klientów wszechstronne doradztwo, uwzględniające każdy aspekt, jaki wiąże się z rozpoczęciem działalności za granicą, w tym działalności gospodarczej w Estonii.

Kontakt

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.

    (*) – Wymagane

    Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.