Spółka w Estonii

Gospodarka Estonii jest gospodarką rozwiniętą, a kraj jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro. Gospodarka Estonii pozostaje pod silnym wpływem wydarzeń w gospodarkach Finlandii i Szwecji. Atrakcyjne położenie między Wschodem a Zachodem, doskonałe otoczenie biznesowe, stabilny rząd i liberalna polityka gospodarcza, umiarkowane koszty i łatwość prowadzenia biznesu już przyciągnęły do ​​Estonii wiele międzynarodowych firm.

Wolność gospodarcza Estonii należy do najwyższych na świecie. W 2019 r. Index of Economic Freedom Estonia zajmuje 15 miejsce na 180 krajów. Indeks łatwości prowadzenia działalności Banku Światowego (2019) plasuje Estonię na 16 pozycji. Według Transparency International (Indeks Percepcji Korupcji 2018) Estonia zajmuje 18 miejsce na 180 krajów.

Spółki w Estonii od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem polskich przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną. Głównie z uwagi na bliskość geograficzną, ale również wyjątkową atrakcyjność estońskiego systemu podatkowego oraz jednej z jego najbardziej znanych regulacji – odroczenia momentu opodatkowania zysków spółki estońskiej do momentu ich wypłaty.

W ostatnim czasie zainteresowanie opodatkowaniem spółek w Estonii wzrosło do jeszcze większych rozmiarów z uwagi na procedowane zmiany polskich przepisów prawa podatkowego, w zakresie których planuje się m.in. wprowadzenie do polskiego prawa tzw. “estońskiego CIT’u”. Nie odnosząc się do tych polskich regulacji zwracamy uwagę, iż pośrednio przyczyniły się one do wzrostu świadomości wśród polskich przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną i poszukujących odpowiedniej jurysdykcji do tego celu.

Spółka w Estonii – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki w Estonii? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Firma w Estonii – formy prawne

W Estonii występują następujące formy prawne spółek:

Możesz zdecydować się na zakup gotowej spółki lub na rejestrację spółki w Estonii od nowa, przystosowanej od początku swojego istnienia do Twoich potrzeb.

Spółka w Estonii

Popularne spółki w Estonii – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Osaühing, OÜ)

Zagraniczni przedsiębiorcy planujący prowadzenie działalności gospodarczej w Estonii najczęściej wybierają formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powodem popularności tej formy prawnej w Estonii jest między innymi prostota jej założenia, a także bieżącej obsługi oraz niski minimalny kapitał zakładowy.

Niewątpliwie bardzo istotnym powodem dla popularności tych spółek są również bardzo korzystne warunki opodatkowania dochodów uzyskiwanych za jej pośrednictwem. Zagraniczni przedsiębiorcy decydują się na zakup gotowej spółki, przygotowanej do rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej w Estonii albo na rejestrację spółki w Estonii – nowego podmiotu przystosowanego do wymogów wspólników w pełni już od początku swojego istnienia.

Zakładanie spółki w Estonii – dla kogo?

Estonia jest bardzo popularną jurysdykcją do otworzenia swojego międzynarodowego biznesu. W kraju tym siedzibę swoją ma bardzo wiele firm działających w branży e-commerce, branży gaming’owej, finansowej oraz innych obszarach biznesu funkcjonującego w głównej mierze dzięki internetowi. Jest to również popularna jurysdykcja dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem międzynarodowym.

Opodatkowanie spółki estońskiej

Spółki w Estonii co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Opodatkowanie według stawki 20% (lub 14%) występuje w odniesieniu do zysków, które są dalej dystrybuowane, a także w stosunku do niektórych płatności innego rodzaju. Powyższe oznacza, iż tak długo jak spółka estońska nie wypłaca dywidendy, nie dochodzi do konieczności uiszczenia podatku dochodowego.

Wskazać jednak należy, iż od tej ogólnej reguły występują wyjątki. W szczególności w niektórych przypadkach (i w określonym zakresie) podatek dochodowy jest jednak naliczany w przypadku przekroczenia kosztów finansowania zewnętrznego.

Dywidenda wypłacana ze spółki w Estonii

Odsetki wypłacane przez spółkę w Estonii

Odsetki wypłacane ze spółki estońskiej są co do zasady zwolnione z opodatkowania u źródła. Podatek u źródła w wysokości 20% naliczany jest od odsetek płaconych osobom fizycznym będącym rezydentami, a także nierezydentom (w przypadku, jeśli wypłacającym jest podmiot nieruchomościowy).

Zyski kapitałowe osiągane przez spółkę estońską

Zyski kapitałowe spółek estońskich również co do zasady nie są opodatkowane, nie podlegają opodatkowaniu do czasu ich wypłaty. Opodatkowanie tych zysków (w stawce 14% lub 20%) następuje w momencie ich dystrybucji.

Zbycie udziałów lub akcji spółki estońskiej

Zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych podmiotów estońskich przez nierezydentów są zwolnione z podatku w Estonii (z określonymi wyjątkami dotyczącymi podmiotów nieruchomościowych).

Czy zakładanie spółki w Estonii to dobre rozwiązanie?

Doradzając naszym klientom odnośnie lokalizacji międzynarodowego biznesu nasi eksperci biorą pod uwagę szereg czynników, uwarunkowań oraz specyfiki branży konkretnego klienta. Zanim można wskazać, że rejestracja spółki w Estonii to najlepsze do prowadzenia określonego biznesu, trzeba dokonać dogłębnej analizy.

W każdym przypadku mamy do czynienia z indywidualną sytuacją i każdy z nich wymaga innego podejścia. Dzięki bogatej współpracy z wieloma uznanymi lokalnymi ekspertami dysponujemy obszernym i wszechstronnym know-how. Z nami dowiesz się czy Estonia to rozwiązanie dobre dla Ciebie i Twojej firmy.

Spółka estońska – jak funkcjonuje?

Spółki estońskie funkcjonują bardzo podobnie do spółek polskich. Najpopularniejszą formą prawną wśród inwestorów zagranicznych jest forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta działa za pośrednictwem swoich organów. W ramach struktury korporacyjnej spółki limited funkcjonuje zarząd. Istnieje możliwość aby w spółce powołać radę nadzorczą, która sprawuje zwierzchnią rolę nad zarządem.

Rada nadzorcza może zostać wyposażoną w kompetencje związane z udzielaniem zarządowi zgody na dokonywanie określonych czynności związanych z reprezentacją (np. zgody na zbycie nieruchomości czy udziałów w innej spółce). W takie same kompetencje może zostać wyposażony również inny organ spółki, jakim jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie to działa w sposób analogiczny do swojego odpowiednika w obrębie polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza może zostać wyposażona w kompetencje do powoływania, zawieszania i odwoływania członków zarządu.

Rejestracja spółki w Estonii

Zespół PLA.partners zajmuje się tworzeniem zagranicznych biznesów naszych klientów kompleksowo. Możemy pomóc Ci podczas całego procesu związanego z rejestracją spółki estońskiej:

W jaki sposób pomożemy Ci w rejestracji i obsłudze spółki w Estonii?

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek w Estonii. Poza rejestracją firmy w Estonii, jeżeli będziesz planować zmiany w Twojej firmie w Estonii, kompleksowo zajmiemy się między innymi:

Naszą mocną stroną jest również bogate praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu następujących procesów:

Ważne aspekty związane ze spółkami w Estonii

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w związku z czym oprócz doradztwa związanego stricte z założeniem spółki w Estonii omówimy z Tobą również kwestie dotyczące:

Zakładanie spółki w Estonii – jakie informacje od nas otrzymasz?

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące prowadzenia firmy w Estonii w tym:

Spółka Estonia – rachunek bankowy

Pomożemy Tobie również w otwarciu rachunku bankowego. Wielokrotnie przeszliśmy proces otwierania rachunku w związku z czym z praktyki wiemy na co się przygotować i jak prawidłowo wypełnić formularze bankowe. Pomożemy Tobie odpowiednio zakwalifikować Twoją spółkę estońską pod kątem regulacji FATCA i CRS. Poradzimy Tobie jak zakwalifikować Twój podmiot, biorąc pod uwagę jego działalność np.:

Warunki prowadzenia firmy w Estonii, koszty

Przedstawiliśmy Ci bazowe informacje i szczegóły związane z założeniem spółki w Estonii i bieżącą obsługą prowadzonej za pośrednictwem tej spółki działalności gospodarczej. Jeżeli planujesz otworzenie firmy w Estonii skontaktuj się z naszym zespołem i skorzystaj z bogatej wiedzy, jaką zgromadziliśmy wraz naszymi partnerami, ekspertami i współpracownikami.

Nasz zespół zapewni Ci kompleksową obsługę na każdym etapie prowadzenia biznesu. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przedstawić Ci kompletne uwarunkowania związane z prowadzeniem lokalnego biznesu, a także realne koszty założenia spółki estońskiej, jak również jej bieżącego funkcjonowania.

Spółka Estonia – istotne informacje

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu biznesu za granicą wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania prawnego i podatkowego. Nasz zespół wraz z siecią partnerów dba o to abyś był wyposażony we wszelkie informacje i przygotowany na realizację wszelkich obowiązków i formalności. Wszystko aby w odpowiednim czasie skupić się wyłącznie na prowadzeniu zaplanowanego biznesu.

Wyposażymy Cię w istotne informację, jakie zawsze należy brać pod uwagę przy planowaniu działalności za granicą, m.in. w obszarze zagadnień związanych z efektywnym zarządem zagranicznej spółki, kwestią jej rezydencji podatkowej, kwestią opodatkowania przepływów między Tobą a taką spółką zagraniczną, aspektami związanymi z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulacjami krajowymi dotyczącymi opodatkowania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC), zagadnieniami związanymi z podatkiem tzw. „exit tax”.

Załóż firmę w Estonii, skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty. Nasz zespół zajmuje się kompleksowym doradztwem związanym z tworzeniem nowych przedsięwzięć, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Razem z zespołem naszych zagranicznych partnerów, w skład którego wchodzą lokalni prawnicy, notariusze, przedstawiciele banków, a także podmioty świadczące usługi korporacyjne świadczymy dla naszych klientów wszechstronne doradztwo, uwzględniające każdy aspekt, jaki wiąże się z rozpoczęciem działalności za granicą, w tym działalności gospodarczej w Estonii.

Spółka Estonia – optymalizacja podatkowa

Zastanawiasz się nad utworzeniem spółki w Estonii? Skorzystaj z konsultacji z prawnikami z Polski. Kancelaria w Warszawie – umów spotkanie stacjonarne lub konsultację zdalną.

Spółka w Estonii założenie, polska kancelaria (Warszawa)

Szukasz prawników zajmujących się rejestracją spółek w Estonii? Skontaktuj się z nami. Umów się na konsultację lub spotkanie w sprawie spółki w Estonii. Możesz również zapoznać się z informacjami jakie regularnie publikujemy na naszym blogu.

Jakie są podatki w Estonii?

Na naszej stronie przygotowaliśmy publikacje zawierające informacje na temat opodatkowania spółek w Estonii, stawek podatku dotyczących spółek estońskich (podatek CIT), a także informacje na temat opodatkowania należności u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne). Dowiedz się więcej tutaj:

Kiedy trzeba zarejestrować spółkę do VAT w Estonii?

Wielu przedsiębiorców po zrealizowaniu kilku transakcji z kontrahentami, osobami lub spółkami w Estonii, zastanawia się nad koniecznością rejestracji podatkowej do VAT w Estonii. Zapoznaj się z naszą publikacją na temat zgłoszenia do VAT w Estonii:

Przeniesienie firmy do Estonii

Szukasz informacji na temat tego jak przenieść biznes za granicę, a konkretnie jak przenieść firmę do Estonii? Na naszej stronie znajdziesz wszelkie najważniejsze informacje na temat przenoszenia firmy do innego kraju. Przeniesienie biznesu do Estonii jest przykładowym tematem. W naszych publikacjach piszemy o redomicyliacji spółek, transgranicznym przeniesieniu siedziby spółki, a także o transgranicznych łączeniach spółek. W przypadku spółek, które nie mogę skorzystać z tych trybów piszemy dodatkowo o aspektach prawnych i podatkowych związanych z założeniem nowej spółki w Estonii. Zapoznaj się z naszymi przykładowymi wpisami:

Czy Polak może założyć spółkę w Estonii zdalnie?

Nie ma przeszkód, aby obywatel Polski założył zdalnie spółkę w Estonii. Istnieje kilka trybów, dzięki temu można zarejestrować spółkę w Estonii bez konieczności lokalnej wizyty. Przy okazji warto pamiętać o ważnych zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem spółki w Estonii po jej zarejestrowaniu. Bieżące zarządzanie spółką w Estonii, a także podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących biznesu spółki w Estonii, powinno co do zasady odbywać się lokalnie. W przypadku faktycznego zarządzania spółką estońską z innego kraju, np. z Polski, może dość do nieoczekiwanych konsekwencji. Przeczytaj o tym więcej tutaj:

Czy od spółki w Estonii trzeba płacić podatki w Polsce?

W niektórych przypadkach badanie lokalnych zasad opodatkowania spółek w Estonii to nie wszystko. W przypadku gdy w spółce estońskiej będą występować polscy rezydenci podatkowi, konieczne jest ustalenie tego jaką działalność będzie prowadzić spółka w Estonii, jakie rodzaje i wielkość dochodu spółka estońska będzie uzyskiwać, a także w jakim charakterze w spółce w Estonii występują polscy rezydenci. W niektórych przypadkach może okazać się, że osoby te będą zobowiązane do uiszczenia dodatkowego podatku w Polsce. Sprawdź szczegóły tej regulacji: 

https://pla.partners/zmiany-w-klauzuli-cfc-od-2022-roku/

Likwidacja spółki w Estonii – kancelaria Warszawa

Planujesz zamknięcie spółki w Estonii? Zastanawiasz się nad rozwiązaniem lub likwidacją spółki estońskiej? Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wybrać właściwą i optymalną formę zakończenia działalności w Estonii, a także dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Umów się na konsultację zdalną lub stacjonarnie w biurze kancelarii w Warszawie.

Spółka Estonia – Kancelaria Warszawa, Polska

Doradzamy i obsługujemy rejestrację spółki w Estonii. Utworzenie spółki estońskiej, bieżąca obsługa, księgowość, podatki – pomożemy Ci uruchomić biznes w Estonii. Skontaktuj się z nami. Zapoznaj się również informacjami na temat spółek zagranicznych jakie publikujemy regularnie na naszym blogu:

Przejdź do bloga

Spółka Estonia – najnowsze informacje, tworzenie, rejestracja, wymogi

Prawnicy zajmujący się tworzeniem i obsługą spółek w Estonii – to eksperci zespołu PLA.partners. Regularnie publikujemy również na naszym blogu dedykowanemu tematyce związanej ze spółkami zagranicznymi, np. spółkami w Estonii. Zajrzyj, zapisz się, czytaj na bieżąco:

www.spolki.blog

Sprawdź najnowsze publikacje:

Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj nas!

Szukasz więcej informacji?

Zapisz się do newslettera

  Zamów konsultację

  zamów konsultację

  lub skontaktuj się bezpośrednio

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.

   (*) – Wymagane

   Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
   Filmy, podcasty, e-booki