Efektywny zarząd podmiotu zagranicznego na terenie Polski

Rozważając utworzenie spółki lub innego podmiotu za granicą należy brać pod uwagę kwestię tzw. “efektywnego zarządu”. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że utworzenie spółki za granicą, lecz zarządzanie ją z terytorium Polski, nie wiąże się z “ucieczką” od polskich regulacji podatkowych. Wręcz przeciwnie.

Podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności:

1) umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub

2) udzielonych pełnomocnictw, lub

3) powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Powiązania – oznacza to relacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi (art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podmioty powiązane –

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład (art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zapoznaj się również z naszym wpisem na temat klauzuli CFC – kliknij tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 3 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki