Zbliża się ostateczny termin zgłaszania beneficjentów rzeczywistych w Holandii

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia do rejestru beneficjentów w Holandii?

Obowiązek dotyczy m.in. holenderskich spółek, fundacji, a także ich beneficjentów.

Kiedy wprowadzono w Holandii przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych?

27 września 2020 roku zaczął funkcjonować rejestr beneficjentów rzeczywistych w Holandii. Beneficjenci wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze handlowym muszą zostać wpisani do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Od tej daty nowo utworzone podmioty były zobowiązane do przekazywania odpowiednich informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych niezwłocznie po rejestracji.

Ważny termin związany z rejestrem UBO w Holandii

Wszystkie holenderskie podmioty (w tym spółki i fundacje w Holandii), które są zobowiązane do zarejestrowania swoich beneficjentów rzeczywistych (UBO) muszą dokonać rejestracji przed 27 marca 2022 r.

Holenderska definicja beneficjenta rzeczywistego

Na potrzeby rejestru beneficjentów zdefiniowano na nowo pojęcie „beneficjent rzeczywisty”

Beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna, która jest ostatecznym właścicielem lub ma decydujący głos w danym podmiocie. W przypadku, gdy nie można zdefiniowania beneficjenta rzeczywistego, prezes zarządu (hoger leidinggevend personeel) będący osobą fizyczną musi zostać wpisany do rejestru jako tzw. „pseudo-UBO”.

Poniżej przedstawiamy jak w przykładowych formach prawnych zdefiniowano ostatecznego właściciela.

Beneficjenci spółki BV i NV

Beneficjentem rzeczywistym jest postrzegana osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad spółką poprzez:

 • bezpośrednie lub pośrednie posiadanie powyżej 25% udziałów, prawa głosu lub praw udziałowych lub
 • kontrolę za pośrednictwem innych środków, np. prawo do powołania lub odwołania większości członków zarządu (bez względu na ilość udziałów posiadanych w spółce) lub posiada decydujący głos w spółce.

Osoba posiadająca mniej niż 25% udziałów, prawa głosu lub praw udziałowych może być uznana za UBO, jeżeli ta osoba kontroluje spółkę, np. na podstawie umowy zawartej pomiędzy wspólnikami.

Beneficjenci holenderskich fundacji i innych podmiotów 

W przypadku fundacji beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która:

 • bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% praw udziałowych w tym podmiocie;
 • bezpośrednio lub pośrednio ma prawo głosu ważącego ponad 25% przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany umowy fundacji; lub
 • która sprawuje rzeczywistą kontrolę nad podmiotem.

Jednocześnie wprowadzono rejestr wypłat dla fundacji. Fundacja jest zobligowana prowadzić (niejawny, wewnętrzny) rejestr wypłat stanowiących 25% lub mniej kapitału przeznaczonego do podziału w danym roku dla beneficjentów fundacji. Beneficjent otrzymujący powyżej 25% kapitały przeznaczonego do podziału jest uznawany za UBO. Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia wewnętrznego rejestru, w którym znajdą się następujące dane beneficjenta: imię, adres, wysokość wypłaty w danym roku dla każdego beneficjenta.

Jakie dane będą ujawnione w holenderskim rejestrze beneficjentów?

Poniżej lista danych beneficjenta rzeczywistego, które będą ujawnione do publicznej wiadomości w rejestrze.

 • imię i nazwisko;
 • miesiąc i rok urodzenia;
 • narodowość;
 • miejsce zamieszkania (państwo);
 • rodzaj i wartość udziału (zaznaczając odpowiedni przedział >25-50%, >50-75%, >75%).

Następujące dane będą dostępne tylko dla uprawnionych organów:

 • data i miejsce urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • numer NIP;
 • kopia dokumentu tożsamości beneficjenta rzeczywistego; oraz
 • kopia dokumentu na podstawie, którego stwierdzono rodzaj i wysokość prawa UBO do udziału w wypłacie z fundacji.

Nasz zespół pomoże Tobie w prawidłowym zidentyfikowaniu i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w holenderskim rejestrze beneficjentów.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 2 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki