Fundacja prywatna w Holandii

Holenderska fundacja prywatna jest wyjątkowo przydatnym narzędziem prawnym wykorzystywanym w procesach tworzenia struktur korporacyjnych, a także jako narzędzie planowania sukcesji. Jest uregulowana w holenderskim kodeksie cywilnym. W zasadniczym ujęciu daje możliwość odseparowania własności majątku od uprawnienia do zarządzania nim. Ten efekt jest bardzo często wysoce pożądany. W wielu przypadkach zdarza się bowiem, iż grono osób, które mają mieć możliwość korzystania ze zgromadzonego przez lata majątku jest znacznie szersze od grona, które w opinii nestora jest zdolne do efektywnego zarządzania tym majątkiem.

Właśnie z tego powodu holenderska fundacja rodzinna to popularne narzędzie wykorzystywane przy planowaniu sukcesji. Pozwala w sposób bardzo elastyczny i spójny z potrzebami natury biznesowej oznaczyć grono osób uprawnionych do korzystania z owoców majątku zgromadzonego w fundacji. Jednocześnie daje możliwość do niezależnego oznaczenia grona odpowiedzialnego za zarządzanie tym majątkiem lub nadzór nad tym zarządzaniem, a także określić zasady sprawowania kontroli.

Holenderska fundacja prywatna to wyjątkowo rozbudowane i elastyczne narzędzie do planowania sukcesji majątkowej pośród bliskich.
Fundacja w Holandii to nie tylko holenderskie fundacje prywatne lub holenderskie fundacje rodzinne. Istnieje możliwość takiego kształtowania statutu fundacji, aby stała się ona podmiotem o celu charytatywnym.

Fundacja prywatna w Holandii – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej w Holandii? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Dla kogo jest holenderska fundacja prywatna?

Fundacją prywatną w Holandii najczęściej zainteresowane są osoby przygotowujące się do ustanowienia zasad sukcesji, których przedmiotem jest część lub całość zgromadzonego przez nie majątku, a także reguły korzystania z tego majątku i zarządzania nim.

Fundacja rodzinna w Holandii pozwala między innymi ustanowić zbiór zasad odnoszących się do tego jak wniesiony do fundacji majątek może być inwestowany, a także jak (i na jakich warunkach) mogą z tego majątku korzystać określone osoby lub podmioty.

Fundacje w Holandii są ponadto doceniane jako wyjątkowo skuteczne narzędzie do objęcia zgromadzonych aktywów ochroną prawną. Służą do zabezpieczania majątku przed określonymi ryzykami prawnymi. Instytucja fundacji holenderskiej pozwala zbudować bardzo efektywny i rozwinięty ład korporacyjny. Pozwala również zrealizować pomysł powstania i funkcjonowania fundacji charytatywnej.

Utworzenie fundacji w Holandii?

Do niedawna polskie ustawodawstwo nie przewidywało możliwości rejestracji fundacji prywatnej. Z tego powodu wiele osób decydowało się na utworzenie fundacji prywatnej za granicą.

Nasi eksperci mają praktyczną wiedzę dotyczącą rejestracji fundacji w wielu krajach. Fundacje holenderskie są wybierane ze względu na ich kodeksowe uregulowanie w prawie, wieloletnią praktykę lokalnych ekspertów, notariuszy i banków w obsłudze tego typu fundacji, bogatą praktykę orzeczniczą w kwestii fundacji, a także choćby samą reputację Holandii i jej systemu prawnego.

Inne zalety Holandii jako kraju utworzenia spółki lub fundacji

Niewątpliwą zaletą Holandii jako miejsca utworzenia zagranicznej fundacji rodzinnej lub lokalnych spółek prawa handlowego jest członkostwo Holandii w Unii Europejskiej, w obrębie Strefy Schengen, bliskość geograficzna w stosunku do Polski, bogata sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Holandia, bardzo wysoki poziom profesjonalizmu między innymi jeśli chodzi o usługi niezbędne do funkcjonowania fundacji prywatnej, rodzinnej, w tym usługi prawne czy usługi korporacyjne.

Czy rejestracja fundacji w Holandii to najlepsze rozwiązanie? Czy warto założyć fundację w innym kraju?

Kwestia wyboru odpowiedniej jurysdykcji do funkcjonowania zagranicznej fundacji rodzinnej jest każdorazowo uzależniona od indywidualnych oczekiwań oraz uwarunkowań, które mogą dotyczyć takich kwestii jak: oczekiwane zasady zarządzania majątkiem, jego dystrybucji, posiadane aktywa, które mają trafić do fundacji, ich rodzaj oraz przeznaczenie.

Dopiero szczegółowa analiza konkretnego przypadku pozwoli stwierdzić które instrumenty prawne (z którego kraju) pozwolą najpełniej realizować założone cele. Może okazać się, że lepszym rozwiązaniem od holenderskiej fundacji prywatnej będzie przykładowo fundacja w Liechtenstein, fundacja na Malcie lub inne instrumenty.

Poniżej znajdziesz dodatkowe na temat innych jurysdykcji, w których możesz utworzyć fundację zagraniczną:

Fundacja Holandia, Liechtenstein lub Malta to jedne z wielu dostępnych rozwiązań mających na celu ochronę majątku, ustanowienie zasad sukcesji lub stworzenie efektywnej struktury korporacyjnej, oddzielającej kwestię własności majątku od aspektów związanych z zarządzaniem nim.

Nasz zespół doradzi Tobie, który kraj jest najbardziej odpowiedni do utworzenia Twojej fundacji prywatnej, w tym która jurysdykcja pozwoli najpełniej realizować Twoje cele.

Odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania w tym:

Rodzaje fundacji w Holandii

Fundacja w języku holenderskim to Stichting. W praktyce mamy do czynienia z funkcjonowaniem:

Fundacja prywatna Holandia – jak funkcjonuje?

Fundacja prywatna w Holandii działa poprzez organy. Za zarządzanie fundacją holenderską odpowiada Zarząd. Bardzo często zarząd nie ma absolutnej swobody postępowania. Zgodnie ze statutem określonej holenderskiej fundacji prywatnej, np. rodzinnej, określone działania zarządu mogą wymagać dodatkowej zgody. Może być ona udzielana przez protektora, radę protektorów lub inny podobnie funkcjonujący organ. W niektórych fundacjach funkcjonują również zgromadzenia beneficjentów lub zgromadzenia posiadaczy certyfikatów depozytowych.

Rejestracja fundacji w Holandii – czego potrzebujesz?

Po pierwsze – potrzebujesz gruntownej analizy Twojego stanu faktycznego, a także celów jakie chcesz osiągnąć. Gdy taka analiza jest zakończona i prowadzi ona do wniosku, iż fundacja prywatna Holandia to właściwe narzędzie dla Ciebie, należy przystąpić do sporządzenia dokumentów korporacyjnych takich jak:

Tak przygotowane dokumenty stanowią podstawę do zawiązania fundacji prywatnej w Holandii. W tym celu niezbędna jest współpraca z lokalnym notariuszem. Po podpisaniu dokumentacji kolejnym krokiem jest wpis do rejestru.

W jaki sposób pomożemy Ci w utworzeniu i opiece nad holenderską fundacją rodzinną?

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakładaniu fundacji i spółek za granicą, w tym m.in. w zakładaniu holenderskich fundacji rodzinnych. Nasi specjaliści zawiążą dla Ciebie fundację, a także zadbają o jej rejestrację w stosownym rejestrze.

Stosownie do Twoich potrzeb, doradzimy we wszystkich aspektach, zarówno prawnych jak i podatkowych związanych z tematem fundacja Holandia.
Przede wszystkim zajmiemy się zaplanowaniem Twoich działań, a także ustaleniem czy fundacja prywatna w Holandii to najlepsze narzędzie dla realizacji Twoich celów.

Nasz zespół zajmuje się m.in. przygotowywaniem m.in. takich dokumentów jak:

Przedyskutujemy z Tobą również odpowiednie rozwiązania dotyczące powołania beneficjentów fundacji zagranicznej, uwzględniające konieczność pełnej zgodności z obowiązkami prawnymi nie tylko w kraju rejestracji fundacji, ale również w kraju rezydencji beneficjenta.

Inne istotne zagadnienia związane z holenderską fundacją rodzinną

Oprócz doradztwa dotyczącego procesu rejestracji fundacji w Holandii nasi specjaliści wyjaśnią Tobie możliwości związane z wnoszeniem do niej aktywów, a także reguł i warunków związanych z uprawnieniami beneficjenta zagranicznej fundacji prywatnej.

Pozostałe kwestie, które musisz wziąć pod uwagę planując utworzenie fundacji w Holandii

Pracując nad decyzją o powołaniu do życia zagranicznej fundacji prywatnej powinieneś wziąć pod uwagę między innymi następujące zagadnienia:

i inne.

Najważniejszym jest aby po drodze do zamierzonego przez Ciebie celu zadbać o pełną zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Założenie fundacji w Holandii. W jakim zakresie otrzymasz od nas pomoc?

Nasz zespół prowadzi wszechstronne doradztwo m.in. w kwestiach związanych z zagranicznymi fundacjami prywatnymi.

Otrzymasz od nas pomoc między innymi w następującym zakresie:

Fundacja rodzinna Holandia. Jakie informacje od nas otrzymasz?

Nasi klienci otrzymują od nas kompleksową informację na temat ważnych aspektów związanych z powoływaniem do życia fundacji zagranicznej, a także jej bieżącego funkcjonowania. Jednym z zadań jakim możemy się dla Ciebie zająć jest założenie fundacji w Holandii. Współpracując z nami zawsze będziesz świadomy jak wyglądają rzeczywiste koszty założenia fundacji prywatnej w Holandii, a także jak kształtują się koszty bieżącej obsługi fundacji prywatnej za granicą.

Dzięki wieloletniej współpracy z zagranicznymi prawnikami, notariuszami i corporate service providerami zarówno przy rejestracji jak i administrowaniu fundacji prywatnych za granicą nasi klienci otrzymują od nas niezbędne informacje między innymi na temat kosztów notarialnych i rejestrowych, jak również corocznych stałych kosztów związanych z istnieniem fundacji w Holandii (np. najem adresu siedziby fundacji, utrzymanie rachunku bankowego, ew. koszty zewnętrznego zarządu), a także na temat kosztów związanych z zasileniem fundacji majątkiem.

Fundacja Holandia. Z kim współpracujemy?

Eksperci z PLA.partners posiadają szeroką sieć kontaktów niezbędną do zakładania fundacji w Holandii, dzięki czemu mogą aktywnie uczestniczyć w komunikacji z:

Fundacja prywatna Holandia – rachunek bankowy

Mamy również bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów compliance, w tym w bankach, nie tylko w Holandii, Liechtenstein czy na Malcie, ale również w innych krajach europejskich (w tym w Szwajcarii, Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Estonii), a także poza Europą (w Stanach Zjednoczonych, w krajach azjatyckich i innych).

Pomożemy Ci w założeniu rachunku bankowego dla Twojej holenderskiej fundacji rodzinnej.

Fundacja Holandia (Stichting) – kancelaria prawna Warszawa. Ochrona majątku

Skorzystaj z obsługi polskich prawników przy planowaniu i tworzeniu fundacji prywatnej w Holandii. Umów konsultację w kancelarii w Warszawie lub konsultację zdalną. Zapoznaj się z informacjami, jakie regularnie publikujemy na temat fundacji i spółek za granicą:

Jak przenieść majątek na fundację zagraniczną – fundację prywatną w Holandii?

W jednej z publikacji prawników naszej kancelarii opisujemy, jak przenieść majątek na fundację rodzinną w Holandii. Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat tego czy przeniesienie majątku na holenderską fundację powinno odbyć się darowizną czy w inny sposób. Czy wniesiony do fundacji majątek da się wycofać?

Czy w Polsce można utworzyć fundację prywatną, rodzinną?

Do niedawna w Polsce nie można było utworzyć fundacji rodzinnej. Zmieniło się to 22 maja 2023 roku. Od tego dnia możesz utworzyć polską fundację rodzinną. Więcej o nowej polskiej instytucji prawa w poniższym artykule oraz filmie.

Czy fundacja prywatna w Holandii podlega pod CFC? Czy od fundacji w Holandii trzeba płacić podatki w Polsce?

Fundacja holenderska może podlegać pod opodatkowanie CFC. Kwestia podlegania fundacji w Holandii pod CFC zależy od szczegółów konkretnego przypadku, od rodzaju funkcji i uprawnień przysługujących polskim rezydentom podatkowym, od struktury majątku fundacji, a także rodzaju i rozmiaru generowanych przez nią przychodów. Zapoznaj się z naszymi publikacjami na temat fundacji w Holandii i CFC:

Kto w przypadku fundacji w Holandii podlega zgłoszeniu do rejestru beneficjentów CRBR?

Zgłoszeniu w przypadku fundacji w Holandii podlegają beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy AML. Sprawdź szczegóły w naszej publikacji, która dotyczy między innymi beneficjentów fundacji holenderskiej:

Likwidacja fundacji w Holandii – kancelaria Warszawa. Ochrona majątku

Planujesz zamknięcie fundacji w Holandii? Zastanawiasz się nad rozwiązaniem lub likwidacją holenderskiej fundacji? Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wybrać właściwą i optymalną formę zakończenia funkcjonowania fundacji zagranicznej, a także dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Umów się na konsultację zdalną lub stacjonarnie w biurze kancelarii w Warszawie.

Fundacja Holandia – Kancelaria Warszawa, Polska

Doradzamy i obsługujemy rejestrację fundacji w Holandii. Utworzenie fundacji w Holandii, bieżąca obsługa, księgowość, podatki – pomożemy Ci uruchomić nową fundację prywatną w Holandii. Skontaktuj się z nami. Zapoznaj się również z informacjami na temat spółek zagranicznych i fundacji prywatnych, jakie publikujemy regularnie na naszym blogu:

Przejdź do bloga

Fundacja Holandia – zakładanie, obsługa, aktualne informacje o wymaganiach

Prawnicy zajmujący się tworzeniem i obsługą fundacji w Holandii – to eksperci zespołu PLA.partners. Regularnie publikujemy również na naszym blogu dedykowanemu tematyce związanej ze spółkami i fundacjami zagranicznymi, np. fundacjami w Holandii. Zajrzyj, zapisz się, czytaj na bieżąco:

www.spolki.blog

Sprawdź najnowsze publikacje:

Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj nas!

Szukasz więcej informacji?

Zapisz się do newslettera

  Zamów konsultację

  zamów konsultację

  lub skontaktuj się bezpośrednio

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.

   (*) – Wymagane

   Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
   Filmy, podcasty, e-booki