Fundacja prywatna na Malcie

Malta to wysoko rozwinięte wyspiarskie państwo-miasto położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym. Znajduje się zaledwie 80 km na południe od Włoch. Malta jest członkiem Unii Europejskiej oraz kilkunastu organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, OBWE i Wspólnoty Narodów.
Na Malcie językami urzędowymi są maltański i angielski. Malta jest obsługiwana przez międzynarodowy port lotniczy Malta, z którego można bezpośrednio dolecieć do wielu polskich miast.

Fundacja prywatna na Malcie – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem fundacji prywatnej na Malcie? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Fundacja prywatna na Malcie – planowanie sukcesji, ochrona majątku

Maltańska fundacja rodzinna jest bardzo efektywnym narzędziem dla osób, które planują uporządkować kwestię sukcesji majątkowej. Jest ponadto przydatna do zapewnienia skutecznej ochrony aktywów.

W związku z powyższym, aby założyć podmiot, którego celem jest spełnianie prywatnych celów fundatora, na przykład celów rodzinnych, należy posiłkować się zagranicznymi rozwiązaniami. Maltański kodeks cywilny od wielu lat dopuszcza zawiązywanie fundacji prywatnych oraz szczegółowo reguluje ramy prawne funkcjonowania takich fundacji.

Cel utworzenia fundacji prywatnej na Malcie

Maltańska fundacja prywatna to podmiot posiadający osobowość prawną, zakładany w celu gromadzenia funduszy rodzinnych, a także pozwalający fundatorowi na dokładne określenie grona beneficjentów fundacji, a także sposobu korzystania z majątku wniesionego do fundacji prywatnej na Malcie.

Majątek wniesiony do fundacji jest jej własnością, dzięki czemu ryzyka ciążące na fundatorze zostają odseparowane od jego majątku w momencie transferu aktywów do fundacji. Odpowiednie ustrukturyzowanie fundacji na Malcie spowoduje jednocześnie, iż fundator nie utraci kontroli nad aktywami, które stały się własnością fundacji.

Fundator może dowolnie określić osoby, które mają zostać beneficjentami fundacji, a także sposób i zakres w jaki mogą czerpać zyski w fundacji prywatnej.

Czy rejestracja fundacji na Malcie to jedyne rozwiązanie?

Malta nie jest jedynym krajem, które proponuje w swoim ustawodawstwie możliwość zawiązania fundacji prywatnej, która będzie spełniała indywidualne cele postawione przez fundatora.

Podobny wehikuł można zawiązać w Holandii, Austrii czy w Liechtensteinie. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w którym kraju fundacja prywatna jest „najlepsza.” Dobór odpowiedniej jurysdykcji do zawiązania fundacji prywatnej, do której zostanie wniesiony majątek prywatny jest bardzo istotny i zależy od wielu czynników. W każdym przypadku należy przeanalizować indywidualną sytuację fundatora, zweryfikować jakie składniki majątkowe mają zostać przeniesione do fundacji, a także jakie są oczekiwania fundatora dotyczące zarządzania fundacją, powoływania beneficjentów czy ustalania mechanizmu wypłat do wskazanych beneficjentów.

Nasi eksperci mają szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania fundacji prywatnych w każdej z wyżej wymienionych jurysdykcji. W oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenie, po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji klienta, jesteśmy w stanie dobrać optymalny podmiot, w odpowiednim kraju dla każdego klienta.

Fundacja Malta – kompleksowe doradztwo

Zapewnimy Tobie kompleksowe doradztwo nie tylko na etapie rejestracji fundacji na Malcie, ale również w trakcie jej funkcjonowania.

W ramach naszych usług przygotujemy dostosowany do Twoich potrzeb statut, przedstawimy w jaki sposób można rozwiązać kwestię wypłat dla beneficjentów. Maltańska fundacja prywatna praktycznie nie stawia granic w kwestii rozporządzania majątkiem na rzecz beneficjentów, jednak często klienci nie mają pomysłu w jaki sposób chcieliby wesprzeć bliskich.

Nasz zespół posiada szereg propozycji, rozwiązań z jakich klient może skorzystać – często uwarunkowując wypłaty od szeregu czynników. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na przygotowanie struktury maltańskiej fundacji rodzinnej w taki sposób, aby w praktyce w pełni osiągnąć cel postawiony przez fundatora.

Zakładanie fundacji na Malcie – zakres usług

W ramach naszych usług oprócz przygotowania dokumentów korporacyjnych w tym statutu czy oświadczenia o beneficjentach, doprowadzimy do rejestracji Twojej fundacji maltańskiej, a następnie obejmiemy tę fundację kompleksową obsługą.

Posiadamy szeroki wachlarz kontaktów za granicą, w związku z czym pomożemy Tobie w znalezieniu siedziby dla Twojej fundacji. Ustawodawstwo maltańskie wymaga, aby członkiem zarządu fundacji był podmiot posiadający licencję. Współpracujemy z wieloma podmiotami, które świadczą usługi zarządu powierniczego, dlatego możemy zaproponować Tobie podmioty, które pomogą w spełnieniu wymogów prawa. Odpowiednie dostosowanie maltańskiej fundacji rodzinnej, mimo wprowadzenia zarządu powierniczego do Twojej fundacji, zapewni Tobie pełną kontrolę nad fundacją i wniesionymi aktywami. Zapewnimy również obsługę księgową i administracyjną.

Nasi eksperci posiadają również liczne kontakty z bankami w kraju i za granicą dzięki czemu będziemy w stanie pomóc Tobie przejść procedurę compliance, co usprawni otwarcie rachunku bankowego dla Twojego podmiotu. Zapewnimy również fachowe doradztwo dotyczące wymogów FATCA i CRS, dzięki czemu udzielisz prawidłowych informacji instytucjom finansowym, co pozwoli na uniknięcie potencjalnych problemów z bankiem w tym m.in. blokady rachunku.

Fundacja prywatna Malta – funkcjonowanie

Fundacja prywatna na Malcie nie posiada wspólników, natomiast zgodnie z maltańskim kodeksem cywilnym fundacja w momencie powołania musi posiadać co najmniej trzy organy:

Istnieje również możliwość powołania protektora, rady protektorów czy rady mężów zaufania, w zależności od oczekiwań fundatora. Dzięki tym organom – przy odpowiednim przygotowaniu dokumentów korporacyjnych – fundator mimo wniesienia aktywów do fundacji i powołania lokalnego zarządu nadal będzie w pełni kontrolował fundację.

Co jest potrzebne do założenia fundacji na Malcie?

Po dokonaniu dogłębnej analizy sytuacji klienta, w tym aktywów jakie planuje przenieść do fundacji prywatnej, posiadanej struktury, planowanych inwestycji i wypłat do beneficjentów, można podjąć decyzję, w którym kraju fundacja prywatna powinna zostać zawiązana. Jeżeli fundacja na Malcie jest najbardziej odpowiednim wehikułem można przystąpić do rejestracji podmiotu w odpowiednim rejestrze.

W pierwszym kroku nasz zespół pomoże zgromadzić Tobie komplet dokumentów, który jest potrzebny do przejścia procedury compliance. Przy pomocy naszych ekspertów płynnie przejdziesz proces weryfikacji klienta zarówno w kancelarii notarialnej, firmie świadczącej usługi zarządu, usługi administracyjne w tym usługi domicyliacji czy księgowe.

Następnie aby umożliwić Ci bezpieczne założenie fundacji na Malcie przygotujemy we współpracy z Tobą statut oraz pozostałe dokumenty korporacyjne fundacji, których treść musi dać Ci pełną gwarancję, że fundacja będzie funkcjonować dokładnie w taki sposób jaki oczekujesz.

W kolejnym kroku zmierzającym do utworzenia fundacji na Malcie przygotujemy dokumenty korporacyjne fundacji niezbędne do jej zawiązania, a także wniosek wraz z kompletem dokumentów do jej rejestracji. W większości przypadków maltańska fundacja prywatna może zostać zawiązana zdalnie, na podstawie odpowiednio przygotowanego pełnomocnictwa.

Jednocześnie przygotujemy i zweryfikujemy umowy z:

O czym warto pamiętać decydując się na utworzenie fundacji na Malcie

Podejmując decyzję odnośnie rejestracji zagranicznej fundacji prywatnej należy rozważyć następujące kwestie:

i inne.

Fundacja rodzinna Malta – czego jeszcze możesz oczekiwać od naszego zespołu?

Bardzo istotnym elementem przed przystąpieniem do jakichkolwiek kroków związanych z rozbudową struktury lub zawiązaniem podmiotu w tym fundacji prywatnej na Malcie jest due diligence posiadanych aktywów. Nasi eksperci przeprowadzą dogłębne due diligence Twojej struktury, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek restrukturyzacji mieć pogląd czy istnieją jakiekolwiek przeszkody faktycznych lub prawne dotyczące planowanego procesu.

Zespół PLA.partners doradzi Tobie na każdym etapie planowanego procesu; nie tylko podczas rejestracji fundacji na Malcie, ale także w trakcie jej funkcjonowania. Pomożemy Tobie w zgłoszeniu beneficjentów rzeczywistych Twojej fundacji.

Nasi eksperci mają szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze fundacji maltańskich w tym w następujących czynnościach:

Fundacja prywatna Malta – z kim współpracujemy?

Nasi doradcy, w związku z wieloletnim doświadczeniem w budowie struktur zagranicznych, w tym w zakładaniu fundacji na Malcie, posiadają szeroki wachlarz kontaktów za granicą. Precyzyjnie dobrani partnerzy zagraniczni gwarantują wysoką jakość obsługi i płynną współpracę na każdym etapie związanym z utworzeniem fundacji.

Współpracujemy m.in. z:

Fundacja Malta – rachunek bankowy

Zespół PLA.partners ma szerokie doświadczenie w zakładaniu fundacji na Malcie, ale również w pomocy w otwieraniu rachunków bankowych dla takich podmiotów.

Nasz zespół pomoże Tobie w prawidłowym wypełnieniu formularzy bankowych. Doradzimy Tobie jak zakwalifikować Twój podmiot zgodnie z wymogami FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) oraz CRS (Common Reporting Standard), w tym czy Twój podmiot powinien zostać zakwalifikowany jako Active NFE/NFFE lub Passive NFE/NFFE. Zweryfikujemy również jakie formularze powinny zostać złożone przy otwieraniu rachunku bankowego za granicą dla Twojego podmiotu, np. W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY.

Zespół PLA.parters poprowadzi Twoją relację z bankiem w taki sposób, aby jak najsprawniej przejść procedurę compliance i cieszyć się zagranicznym rachunkiem bankowym dla Twojej maltańskiej fundacji rodzinnej.

Jak założyć fundację prywatną (rodzinną) na Malcie?

Skorzystaj z obsługi polskich prawników przy planowaniu i tworzeniu fundacji prywatnej na Malcie. Umów konsultację w kancelarii w Warszawie lub konsultację zdalną. Zapoznaj się z informacjami, jakie regularnie publikujemy na temat fundacji i spółek za granicą:

Jak przenieść majątek na fundację zagraniczną – fundację prywatną na Malcie?

W jednej z publikacji prawników naszej kancelarii opisujemy, jak przenieść majątek na fundację zagraniczną na Malcie. Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat tego czy przeniesienie majątku na maltańską fundację powinno odbyć się darowizną czy w inny sposób. Czy wniesiony do fundacji majątek da się wycofać?

Czy w Polsce można utworzyć fundację prywatną, rodzinną?

Do niedawna w Polsce nie można było utworzyć fundacji rodzinnej. Zmieniło się to 22 maja 2023 roku. Od tego dnia możesz utworzyć polską fundację rodzinną. Więcej o nowej polskiej instytucji prawa w poniższym artykule oraz filmie.

Czy fundacja prywatna na Malcie podlega pod CFC? Czy od fundacji na Malcie trzeba płacić podatki w Polsce?

Fundacja maltańska może potencjalnie podlegać pod opodatkowanie CFC. Kwestia podlegania fundacji na Malcie pod CFC zależy od szczegółów konkretnego przypadku, od rodzaju funkcji i uprawnień przysługujących polskim rezydentom podatkowym, po struktury majątku fundacji, a także rodzaju i rozmiaru generowanych przez nią przychodów. Zapoznaj się z naszymi publikacjami na temat fundacji na Malcie i CFC:

Kto w przypadku fundacji na Malcie podlega zgłoszeniu do rejestru beneficjentów CRBR?

Zgłoszeniu w przypadku fundacji na Malcie podlegają beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy AML. Sprawdź szczegóły w naszej publikacji, która dotyczy między innymi beneficjentów fundacji maltańskiej:

Likwidacja fundacji na Malcie – kancelaria Warszawa

Planujesz zamknięcie fundacji na Malcie? Zastanawiasz się nad rozwiązaniem lub likwidacją maltańskiej fundacji? Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wybrać właściwą i optymalną formę zakończenia funkcjonowania fundacji zagranicznej, a także dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Umów się na konsultację zdalną lub stacjonarnie w biurze kancelarii w Warszawie.

Fundacja Malta – Kancelaria Warszawa, Polska. Ochrona majątku

Doradzamy i obsługujemy rejestrację fundacji na Malcie. Utworzenie fundacji na Malcie, bieżąca obsługa, księgowość, podatki – pomożemy Ci uruchomić nową fundację prywatną na Malcie. Skontaktuj się z nami. Zapoznaj się również informacjami na temat spółek zagranicznych i fundacji prywatnych jakie publikujemy regularnie na naszym blogu:

Przejdź do bloga

Zdobądź cenne, podane w zwięzłej formie informacje na portalu o spółkach zagranicznych 

Prawnicy zajmujący się tworzeniem i obsługą fundacji na Malcie – to eksperci zespołu PLA.partners. Regularnie publikujemy również na naszym blogu, dedykowanemu tematyce związanej ze spółkami i fundacjami zagranicznymi, np. fundacjami na Malcie. Zajrzyj, zapisz się, czytaj na bieżąco:

www.spolki.blog

Sprawdź najnowsze publikacje:

Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj nas!

Szukasz więcej informacji?

Zapisz się do newslettera

  Zamów konsultację

  zamów konsultację

  lub skontaktuj się bezpośrednio

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.

   (*) – Wymagane

   Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
   Filmy, podcasty, e-booki