Spółka w Hiszpanii

Hiszpania jest krajem położonym w zachodniej części Europy Południowej. Mimo kryzysu gospodarczego obecnie jest jednym z najprężniej rozwijających się gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają Hiszpanię jako miejsce rozwoju swojego biznesu.

Przedsiębiorcy decydują się na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terytorium Hiszpanii między innymi w obszarze inwestycji zagranicznej w nieruchomości, w branży deweloperskiej, budowlanej, a także handlowej.

Popularne spółki w Hiszpanii – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada)

Nasi eksperci zakładają spółki w różnych krajach w Unii Europejskiej jak i poza nią. Specjalizujemy się między innymi w tworzeniu hiszpańskich spółek. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności przez zagranicznych inwestorów w Hiszpanii jest spółka Sociedad Limitada (sociedad de responsabilidad limitada), SL, będąca odpowiednikiem polskiej spółki z o.o.

Powodem popularności tej formy prawnej jako formy działalności gospodarczej w Hiszpanii jest bez wątpienia wyłączona odpowiedzialność wspólników. Inwestorzy (osoby fizyczne, założyciele) na podstawie aktu założycielskiego spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego zobowiązane są wnieść majątek do spółki, która w toku działalności samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania.

Odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału spółki.

Firma w Hiszpanii – inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Oprócz spółki SL w Hiszpanii występują następujące formy prawne spółek:

Spółka hiszpańska – jak funkcjonuje?

W celu założenia firmy w Hiszpanii w pierwszej kolejności należy dokonać wyboru formy działalności gospodarczej. Osoby przeprowadzające się do Hiszpanii mogą rozważyć odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej. Pozostałe osoby najczęściej decydują się na rejestrację spółki w Hiszpanii.

Zasadniczym powodem takiej decyzji poza kwestiami podatkowymi jest m.in. kwestia odpowiedzialności, która w przypadku wybranych spółek prawa hiszpańskiego ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału. Po wybraniu właściwej formy prawnej spółki koniecznym jest sporządzenie umowy spółki hiszpańskiej. Jak wskazaliśmy powyżej, najczęściej wybieraną formą działalności w Hiszpanii jest odpowiednik polskiej spółki z o.o. Spółka tego rodzaju posiada osobowość prawną.

Celem utworzenia spółki w Hiszpanii należy w pierwszej kolejności sporządzić treść umowy spółki, którą następnie podpisuje się w formie aktu notarialnego. Spółka hiszpańska podlega wpisowi do rejestru handlowego. Po ujawnieniu spółki w rejestrze zostaje nadany numer identyfikacji podatkowej.

Założenie spółki w Hiszpanii. Jak możemy Ci pomóc?

Zespół PLA.partners doradzi Tobie na każdym etapie zawiązania spółki i biorąc pod uwagę Twój stan faktyczny dobierze odpowiednią formę prowadzenia działalności przez Ciebie w Hiszpanii.

W ramach obsługi związanej z rejestracją spółki w Hiszpanii pomożemy Tobie w:

Po dokonaniu rejestracji spółki hiszpańskiej zapewnimy Tobie profesjonalną bieżącą obsługę, w tym dokonamy wszelkich niezbędnych, planowanych przez Ciebie zmian. Oto przykładowe zmiany jakimi zajmujemy się dla naszych klientów:

Nasz zespół będzie na bieżąco doradzał Tobie w trakcie prowadzenia przez Ciebie biznesu w Hiszpanii, przeprowadzi planowane przez Ciebie procesy, będzie koordynował obsługę prawną transakcji jakie planujesz na terytorium Hiszpanii, a także doradzi jakie zmiany korporacyjne warto wdrożyć w Twojej strukturze na danym etapie

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek hiszpańskich w zakresie:

Utworzenie spółki w Hiszpanii – koszty

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące prowadzenia firmy w Hiszpanii. Dowiedz się z jakimi kosztami wiąże się zakładanie spółki w Hiszpanii, w tym m.in.:

Istotne zagadnienia do przedyskutowania przed rejestracją spółki w Hiszpanii

Decydując się na założenie spółki za granicą, w tym także w Hiszpanii należy wziąć wiele kwestii pod uwagę, tj.:

Nasi eksperci omówią z Tobą wszelkie aspekty związane z ww. obowiązkami i wymogami. Dzięki nam będziesz pewny, że znasz wszystkie aspekty związane z prowadzeniem biznesu w Hiszpanii.

Spółka Hiszpania – rachunek bankowy

Posiadamy także liczne kontakty z bankami w Hiszpanii jak i w innych krajach np. Szwajcarii, Luksemburg. Dzięki temu pomożemy Tobie w nawiązaniu relacji z bankiem i w prawidłowym wypełnieniu formularzy bankowych biorąc pod uwagę regulacje FATCA i CRS.

Mamy szeroką wiedzę dotyczącą tych regulacji, dlatego z łatwością pomożemy Tobie prawidłowo zakwalifikować Twój podmiot pod kątem ww. wymogów np. jako:

Z praktyki wiemy jak prawidłowo wypełnić formularze bankowe w tym:

Prawidłowe wypełnienie formularzy bankowych jest bardzo istotne i pomaga w przyszłości uniknąć problemów z rachunkiem bankowym Twojej spółki w tym również blokady przelewów czy rachunku.

Spółka Hiszpania. Z kim współpracujemy?

Zespół PLA.partners posiada liczne kontakty z lokalnymi prawnikami, notariuszami, podmiotami prowadzącymi usługi rachunkowo-księgowe, a także podmiotami świadczącymi usługi korporacyjne na terytorium Hiszpanii. Pomożemy Ci nie tylko w utworzeniu firmy na terytorium Hiszpanii, ale także w zorganizowaniu jej siedziby, zatrudnienia, a także w dalszym jej bieżącym funkcjonowaniu.

Kontakt

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.
    (*) – Wymagane

    Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.