Spółka na Malcie

Republika Malty leży w Europie w basenie Morza Śródziemnego, to najdalej wysunięte na południe państwo Europy. Archipelag Wysp Maltańskich obejmuje zamieszkane Maltę, Gozo i Comino oraz drobniejsze jednostki. Kraj znajduje się w Unii Europejskiej od 2004 roku, podobnie jak Polska. Jest również częścią strefy Schengen, co oznacza, że podróż na Maltę bez paszportu nie jest problemem.

Popularne spółki na Malcie – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited)

Malta oprócz z turystyki znana jest jako kraj, w którym przedsiębiorcy otwierają swój międzynarodowy biznes. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności na Malcie jest spółka Ltd – odpowiedniej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w zakładaniu spółek w różnych krajach na świecie, w tym również na Malcie.

Dla kogo jest spółka na Malcie?

Malta jest bardzo popularną jurysdykcją do otworzenia swojego międzynarodowego biznesu. W kraju tym siedzibę swoją ma bardzo wiele firm działających w branży e-commerce, branży gaming’owej oraz innych obszarach biznesu funkcjonującego w głównej mierze dzięki internetowi. Malta słynie jako kraj, w którym swoje siedziby ulokowały międzynarodowe przedsiębiorstwa handlowe. To ponadto kraj bandery dla wielu statków wodnych. Podatek dochodowy (CIT), kwestie podwójnego opodatkowania również nie są bez znaczenia jeśli chodzi o zainteresowanie Maltą udziałowców, rezydentów innych krajów. Dodatkową zaletą Malty jest brak opodatkowania u źródła m.in. w odniesieniu do dywidend.

Kwestie opodatkowania bardzo często powodują, iż Malta określana jest jako raj podatkowy. Między innymi z tego powodu, iż dochód spółki maltańskiej (choć nominalna stawka wynosi 35%) najczęściej jest opodatkowany efektywnie na poziomie spółki stawką 10% lub 5% (Malta oferuje bowiem system zwrotu podatku, zwany poprawniej refundacja podatku), co w zestawieniu z brakiem opodatkowania u źródła może prowadzić atrakcyjnej sytuacji udziałowców takiej spółki. Z tego powodu wiele podmiotów decyzuje się na zakładanie spółki na Malcie, a nie w innym kraju. Niemniej wskazać należy, iż określanie Malty mianem raju podatkowego nie jest właściwe. System podatkowy Malty nie jest traktowany jako raj podatkowy w rozumieniu prawnym.

Czy utworzenie spółki na Malcie to dobre rozwiązanie?

Doradzając naszym klientom odnośnie lokalizacji międzynarodowego biznesu nasi eksperci biorą pod uwagę szereg czynników, uwarunkowań oraz specyfiki branży konkretnego klienta. Zanim można wskazać, że rejestracja spółki na Malcie to najlepsze do prowadzenia określonego biznesu, trzeba dokonać dogłębnej analizy. W każdym przypadku mamy do czynienia z indywidualną sytuacją i każdy z nich wymaga innego podejścia.

Zakładanie spółki na Malcie to decyzja bardzo wielu przedsiębiorców i jest to okoliczność bardzo znacząca. Niemniej gdyby w Twoim przypadku okazało się, że Twoje cele znacznie lepiej można realizować w innym kraju – nasi eksperci poinformują Cię o tym. Zajmujemy się bowiem rejestracją spółek nie tylko na Malcie, lecz na całym świecie.

Dzięki bogatej współpracy z wieloma uznanymi lokalnymi ekspertami dysponujemy obszernym i wszechstronnym know-how. Z nami dowiesz się czy Malta ze wszelkimi swoimi zaletami to rozwiązanie dobre dla Ciebie i Twojej firmy.

Spółka maltańska – jak funkcjonuje?

Spółki maltańskie funkcjonują bardzo podobnie do spółek polskich. Najpopularniejszą formą prawną wśród inwestorów zagranicznych jest forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited) i wyborem właśnie tej formy prawnej kończy się najczęściej pomysł rejestracji spółki na Malcie. Spółka limited działa za pośrednictwem swoich organów.

W ramach struktury korporacyjnej spółki limited funkcjonuje zarząd, w skład którego (w odróżnieniu od tego jak ma to miejsce w Polsce) mogą wchodzić nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Istnieje możliwość aby w spółce powołać radę nadzorczą, która sprawuje zwierzchnią rolę nad zarządem. Rada nadzorcza może zostać wyposażoną w kompetencje związane z udzielaniem zarządowi zgody na dokonywanie określonych czynności związanych z reprezentacją (np. zgody na zbycie nieruchomości czy udziałów w innej spółce). W takie same kompetencje może zostać wyposażony również inny organ spółki, jakim jest zgromadzenie wspólników.

Zgromadzenie to działa w sposób analogiczny do swojego odpowiednika w obrębie polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza może zostać wyposażona w kompetencje do powoływania, zawieszania i odwoływania członków zarządu.

Rejestracja spółki maltańskiej

Zespół PLA.partners zajmuje się tworzeniem zagranicznych biznesów naszych klientów kompleksowo. Możemy pomóc Ci podczas całego procesu związanego z rejestracją spółki maltańskiej:

W jaki sposób pomożemy Ci w rejestracji i obsłudze spółki na Malcie?

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek na Malcie, gdy zajdzie taka potrzeba sporządzimy dla Ciebie komplet dokumentów niezbędnych do:

Naszą mocną stroną jest również bogate praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu następujących procesów:

Ważne aspekty związane ze spółkami na Malcie

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w związku z czym oprócz doradztwa związanego stricte z założeniem spółki na Malcie omówimy z Tobą również kwestie dotyczące:

Rejestracja spółki na Malcie – koszty

Zespół PLA.partners posiada wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek na Malcie, a także w prowadzeniu bieżącej obsługi tych spółek, w związku z czym będziemy w stanie przedstawić Tobie realne koszty związane założeniem i prowadzeniem biznesu na Malcie.

Zakładanie spółki na Malcie – jakie informacje od nas otrzymasz?

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące prowadzenia firmy na Malcie w tym:

Spółka Malta – rachunek bankowy

Pomożemy Tobie również w otwarciu rachunku bankowego. Wielokrotnie przeszliśmy proces otwierania rachunku w związku z czym z praktyki wiemy na co się przygotować i jak prawidłowo wypełnić formularze bankowe. Pomożemy Tobie odpowiednio zakwalifikować Twoją spółkę maltańską pod kątem regulacji FATCA i CRS. Poradzimy Tobie jak zakwalifikować Twój podmiot, biorąc pod uwagę jego działalność np.:

Prawidłowe wypełnienie formularzy bankowych jest bardzo istotne, żeby uniknąć w przyszłości potencjalnej blokady przelewów lub rachunku bankowego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji na temat naszej oferty.
    (*) – Wymagane

    Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.