Malta – wyspa przyjazna biznesowi

Malta to doskonałe miejsce do prowadzenia międzynarodowego biznesu i utworzenia w tym celu nowej spółki. Ten przepiękny kraj, oprócz niewątpliwych walorów turystycznych, oferuje również niezwykle unowocześnioną infrastrukturę technologiczną, dostęp do wielu wyspecjalizowanych fachowców, w szczególności w obszarze innowacji i IT, a także w sektorze finansów.

Nie bez znaczenia jest, iż jednym z języków urzędowych na Malcie jest język angielski, co niebywale ułatwia formalności oraz codzienną komunikację, dosłownie na każdym kroku. Oficjalna waluta to euro.

Malta jest członkiem Unii Europejskiej oraz stroną wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To bardzo atrakcyjny kraj do rozpoczęcia swojej międzynarodowej aktywności biznesowej. Dowiedz się czy warto założyć spółkę na Malcie.

Spółki na Malcie

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia biznesu na Malcie jest spółka Limited. Jest to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Maltańska spółka z o.o. jest jednocześnie jedną z najczęściej wybieranych form prawnych prowadzenia biznesu na Malcie przez zagranicznych wspólników.

Opodatkowanie maltańskiej spółki z o.o.

 • Spółka z o.o. na Malcie podlega opodatkowaniu od swojego globalnego dochodu.
 • Standardowa stawka podatku dochodowego wynosi 35%.
 • Na Malcie występuje system refundacji podatku, powodujący, że najczęściej efektywne opodatkowanie może wynosić 10% lub 5%.

System refundacji podatku na Malcie

 • Udziałowiec otrzymujący dywidendę od spółki zarejestrowanej na Malcie w określonych przypadkach może żądać zwrotu sześciu siódmych (tj. efektywnie 30% z 35%) podatku zapłaconego przez spółkę.
 • Istnieją przypadki, w których osoba otrzymująca dywidendę od spółki maltańskiej otrzymuje zwrot pięciu siódmych (tj. efektywnie 25% z 35%) podatku zapłaconego przez spółkę.

Opodatkowanie zysków kapitałowych spółki maltańskiej

Opodatkowanie zysków kapitałowych spółki maltańskiej występuje w odniesieniu do przeniesienia własności aktywów takich jak:

 • nieruchomości (z pewnymi wyjątkami);
 • papiery wartościowe, udziały, akcje, jednostki uczestnictwa;
 • wartość firmy (goodwill), zezwolenia, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, nazwy handlowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej;
 • udział uczestnictwa w trustach;
 • prawa i obowiązki w spółkach osobowych.

Zwolnienie partycypacyjne. Dywidendy otrzymywane przez spółkę na Malcie, zbycie praw udziałowych przez spółkę maltańską

Spółki na Malcie mają możliwość skorzystania:

 • ze zwolnienia z podatku dochodowego dywidend otrzymanych z udziału w kapitale innych spółek oraz
 • ze zwolnienia od podatku zysków kapitałowych uzyskanych ze zbycia praw udziałowych w innych spółkach.

Aby spółka maltańska mogła skorzystać z tego zwolnienia musi co do zasady spełnić następujące warunki:

 • spółka musi posiadać bezpośrednio co najmniej 5% udziałów w kapitale spółki, której udziały są zbywane oraz
 • taki udział musi uprawniać do co najmniej 5% praw do głosu lub zysków, lub udziału w majątku likwidacyjnym.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia partycypacyjnego również w innych przypadkach. Występują również wyjątki od możliwości zastosowania zwolnienia oraz reguły anty-abuzywne.

Podatek u źródła na Malcie od należności wypłacanych za granicę

Zgodnie z maltańskim prawem podatkowym dywidendy, odsetki i licencyjne wypłacane nierezydentom nie podlegają podatkowi u źródła.

Odsetki i należności licencyjne wypłacane nierezydentom są zwolnione z podatku dochodowego na Malcie, jeśli nie są związane z zakładem podatkowym na Malcie.

Zadzwoń lub napisz!

Chcesz założyć swój biznes za granicą? Odezwij się do nas. Doradzimy Ci, a także pomożemy we wszelkich formalnościach.

Spółka na Malcie – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki na Malcie? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki