Zmiany w przepisach dotyczących obrotu udziałami lub akcjami spółek dominujących, które są właścicielami nieruchomości rolnych (zgoda zbycie udziałów KOWR). Zmiany z 5 października 2023 r.