Prawnicy od kluczowych spraw w biznesie

Nasi klienci to przedsiębiorcy. Sprawdzamy się w sprawach kluczowych, działamy strategicznie

Zajmujemy się doradztwem prawnym, podatkowym i biznesowym w kluczowych kwestiach korporacyjnych, gospodarczych i podatkowych. Najczęściej współpracujemy z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem, wspólnikami lub inwestorami.

Jesteśmy kancelarią od spółek i podatków

Zajmujemy się tworzeniem nowych spółek, a także przekształceniami, łączeniami, podziałami, aportami oraz procesami transgranicznymi. Opiekujemy się sprawą kompleksowo – zarówno w części korporacyjnej jak i podatkowej.

Tworzenie i bieżąca obsługa zagranicznych spółek, fundacji i trustów. Biznes i rezydencja podatkowa za granicą.

  • Tworzymy spółki, fundacje i trusty na całym świecie.
  • Pomagamy stworzyć nowy biznes za granicą.
  • Zapewniamy pełną bieżącą obsługę prawną, podatkową oraz korporacyjną podmiotów zagranicznych.
  • Przeprowadzamy zmiany w strukturach zagranicznych.
  • Zajmujemy się m.in. przekształceniami, podziałami i łączeniem spółek.
  • Doradzamy w przeniesieniu istniejących firm do nowego kraju.
  • Przeprowadzamy procesy redomicyliacji i transgranicznego łączenia spółek.
  • Obsługujemy osoby planujące zmianę rezydencji podatkowej.

Skontaktuj się z nami i sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

Sprawdź informacje zawarte na naszej stronie:

Dbamy o bezpieczeństwo majątku firmy. Zabezpieczamy wspólników i zarządzających

Doradzamy w kwestii maksymalizacji bezpieczeństwa zgromadzonego majątku, zarówno firmowego jak i prywatnego. Wskazujemy oraz wdrażamy dostępne rozwiązania prawne pozwalające przygotować firmę na nieoczekiwane zdarzenia. Doradzamy w sprawie zabezpieczenia zarządzających przed odpowiedzialnością za niezawinione zdarzenia.

Ważne umowy, dokumenty, transakcje o znacznej wartości – to nasza specjalność

Zajmujemy się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym przygotowaniem umów, regulaminów, dokumentów korporacyjnych. Przeprowadzamy audyty. Dbamy, aby funkcjonujące w przedsiębiorstwie dokumenty dawały największe bezpieczeństwo prawne oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami. Przygotowujemy dokumentację transakcyjną w procesach sprzedaży znacznych aktywów.

Konkurent, były pracownik, menadżer – dbamy, aby nikt bezprawnie nie naruszał Twoich interesów

Doradzamy w kwestiach zapobieganiu zjawiskom nieuczciwej konkurencji. Przygotowujemy strategię oraz stosowną kompleksową dokumentację. Prowadzimy sprawy dochodzenia roszczeń przeciwko osobom działającym na szkodę przedsiębiorstwa klienta.

Występujemy w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów użytkowych. Rejestracja, sprawy cywilne i karne

Nasz zespół zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu praw autorskich i praw ochronnych. Zajmujemy się między innymi rejestracją znaków towarowych, a także tworzeniem i negocjowaniem umów licencyjnych.

W obszarze naszych działań leży również reprezentacja i zastępowanie klientów w sprawach związanych z prawami własności intelektualnej, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe.

Osobisty doradca dla właścicieli i zarządzających prywatnym biznesem

Zajmujemy się obsługą strategiczną kluczowych spraw dla zarządzających przedsiębiorstwami lub dla zamożnych klientów (wspólników, inwestorów) oraz ich bliskich.

Planowanie sukcesji w rodzinie. Scenariusze, plan przekazania biznesu i majątku, kompletna dokumentacja

Zajmujemy się doradztwem w sprawie planowania sukcesji, w tym w przygotowywaniem tzw. konstytucji rodzinnych, testamentów, a także tworzeniem i pełną obsługą rodzinnych fundacji prywatnych oraz fundacji charytatywnych. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu bliskich do sukcesji, doradzamy oraz realizujemy projekty dostosowania aspektów prawnych prowadzonej działalności do przejęcia kontroli przez następne pokolenia.

Pracujemy przy projektach sprzedaży firm, spółek i nieruchomości inwestycyjnych

Audyt, przygotowanie, strategia – doradztwo prawne i podatkowe. Prowadzimy negocjacje, przygotowujemy i negocjujemy dokumentację transakcyjną, dbamy o zabezpieczenie realizacji transakcji.

Reprezentujemy w sporach, zastępujemy przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi

Świadczymy wszechstronną obsługę prawną sporów gospodarczych na każdym etapie – od przedsądowego po postępowanie sądowe lub arbitrażowe. Doradzamy w sprawie strategii prowadzenia sporu. Realizujemy działania prewencyjne, nastawione na uniknięcie ryzyka uczestnictwa w otwartym sporze prawnym. Wspomagamy i prowadzimy negocjacje. Poza doradztwem prawnym i zastępowaniem przed sądem, aktywnie uczestniczymy w analizie możliwych działań i ich realizacji na każdej płaszczyźnie.

Zabezpieczamy na wypadek wystąpienia sporu w spółce, skutecznie reprezentujemy w przypadku naruszenia interesów

Doradzamy oraz reprezentujemy w sprawach konfliktów w spółce, sporów między wspólnikami lub inwestorami. Prowadzimy działania prewencyjne, jak również dochodzimy roszczeń, uczestniczymy w negocjacjach i rozmowach ugodowych. Prowadzimy kompleksową obsługę, w tym doradztwo strategiczne.

Wszechstronne doradztwo, negocjacje i zastępstwo w sprawach rozwodowych, majątkowych małżonków, alimentacyjnych

Prowadzimy obsługę spraw rodzinnych związanych z rozwodem, a także sprawy o alimenty i podział majątku. Pomagamy prowadzić negocjacje. Dochodzimy roszczeń, a także przygotowujemy zabezpieczenia. Specjalizujemy się przypadkach gdy składnikiem majątku wspólnego są spółki lub inne aktywa o znacznej wartości.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki