Specjalistyczna wiedza, unikalne umiejętności

Wsparcie bezpiecznego i efektywnego rozwoju biznesu

Zaangażowanie, zrozumienie, zaufanie

Strategiczne doradztwo dla właścicieli firm

Zajmujemy się doradztwem prawnym, podatkowym i biznesowym w obszarze kluczowych kwestii korporacyjnych, gospodarczych i podatkowych, adresowanym do właścicieli przedsiębiorstw, udziałowców, akcjonariuszy oraz inwestorów.

Tworzenie i obsługa korporacyjna spółek, fundacji i trustów – na całym świecie

Tworzymy spółki, fundacje i trusty na całym świecie. Świadczymy pełną bieżącą obsługę prawną, podatkową oraz korporacyjną spółek i innych podmiotów, w Polsce i za granicą. Zapewniamy wsparcie w obszarze compliance. Pomagamy w relacjach z bankami, a także reprezentujemy klientów przed urzędami i organami administracji.

Sprzedaż i zakup: spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości

Reprezentujemy interesy klientów w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw lub nieruchomości. Odpowiadamy za badanie due diligence, uczestniczymy w komunikacji i negocjacjach z kontrahentem, a następnie zajmujemy się przeprowadzeniem całego procesu transakcyjnego lub finansowania.

Tworzenie, przekształcanie, łączenie i podział spółek

Planujemy i wdrażamy procesy tworzenia nowych i reorganizacji istniejących przedsięwzięć gospodarczych. Wykorzystujemy polskie oraz zagraniczne rozwiązania prawne, tworzymy spółki i fundacje na całym świecie. Zajmujemy się łączeniem, podziałami oraz przekształceniami spółek. Prowadzimy procesy krajowe oraz transgraniczne. Świadczymy bieżącą obsługę w ramach tzw. sekretariatu korporacyjnego.

Obsługa transakcji nieruchomościowych

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną i podatkową transakcji na rynku nieruchomościowym, w tym inwestycji w nieruchomości. Planujemy i realizujemy transakcje zbycia, obsługujemy procesy inwestycyjne, przeprowadzamy audyty oraz przygotowujemy badania due diligence. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie najmu i dzierżawy.

Prawo autorskie, własność przemysłowa

Nasz zespół zajmuje się kompleksową obsługą z zakresu praw autorskich i praw ochronnych. Zajmujemy się między innymi rejestracją znaków towarowych, a także tworzeniem i negocjowaniem umów licencyjnych.

W obszarze naszych działań leży również reprezentacja i zastępowanie klientów w sprawach związanych z prawami własności intelektualnej, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe.

Sukcesja, firmy rodzinne

Członkowie naszego zespołu zajmują się obsługą firm rodzinnych od wielu lat. W ramach naszej ekspertyzy zajmujemy się kompleksowym planowaniem sukcesji, przygotowywaniem tzw. konstytucji rodzinnych, testamentów rodzinnych, a także tworzeniem i pełną obsługą rodzinnych fundacji prywatnych oraz fundacji charytatywnych. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu bliskich do sukcesji, doradzamy oraz realizujemy projekty dostosowania aspektów prawnych prowadzonej działalności do przejęcia kontroli przez następne pokolenia.

Zabezpieczenie i ochrona majątku

Doradzamy w kwestii maksymalizacji bezpieczeństwa zgromadzonego majątku, zarówno firmowego jak i prywatnego. Wskazujemy oraz wdrażamy dostępne rozwiązania prawne pozwalające przygotować firmę na nieoczekiwane zdarzenia. Zabezpieczamy m.in. nieruchomości, własność intelektualną oraz pozostałe kluczowe składniki majątku.

Obsługa funduszy private equity, venture capital i start-up’ów

Prowadzimy obsługę procesu inwestycyjnego, zarówno po stronie inwestora jak i założycieli. Pomagamy przygotować firmy do procesu inwestycyjnego, realizujemy działania reorganizacyjne, jak również przeprowadzamy badania due diligence. Świadczymy obsługę prawną transakcji na każdym etapie. Świadczymy doradztwo dla start-upów w kwestiach prawnych i podatkowych na etapie ich tworzenia. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne i korporacyjne założycieli oraz inwestora.

Rozwiązywanie sporów

Świadczymy wszechstronną obsługę prawną sporów gospodarczych na każdym etapie, od przedsądowego po postępowanie sądowe lub arbitrażowe. Prowadzimy doradztwo strategiczne. Realizujemy działania prewencyjne, nastawione na uniknięcie ryzyka uczestnictwa w otwartym sporze prawnym. Wspomagamy i prowadzimy w imieniu klienta negocjacje. Poza doradztwem prawnym i zastępowaniem przed sądem aktywnie uczestniczymy w analizie możliwych działań i ich realizacji na każdej płaszczyźnie.

Compliance, obsługa korporacyjna, banki

Prowadzimy pełną obsługę korporacyjną spółek i wszelkich innych podmiotów kontrolowanych przez naszych klientów. Zajmujemy się doradztwem i wsparciem w komunikacji z instytucjami finansowymi, w tym bankami, m.in. w zakresie realizacji obowiązków z zakresu compliance. Ponadto, opracowujemy i wdrażamy stosowne procedury w tym zakresie.

Kancelaria prawna

PLA.partners to kancelaria prawna skupiona przede wszystkim na obsłudze przedsiębiorców. Prawnicy będący członkami naszego zespołu zajmują się bieżącą obsługą prawną, zastępstwem przed sądami, jak również reprezentacją przez organami administracji. Specjalizacją prawników PLA.partners jest prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze, a także prawo administracyjne i podatkowe.

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorstw oraz w związku z procesami transakcyjnymi, procesami finansowania, a także działaniami reorganizacyjnymi dotyczącymi spółek (podziały, przekształcenia, łączenia i inne). Zajmujemy się reprezentacją podatnika przed organami podatkowymi oraz zastępstwem przed sądami administracyjnymi.

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.