Rejestracja spółki w Portugalii

Przeczytasz w 4 minuty.

Wielu przedsiębiorców rozważa rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą, często decydują się na utworzenie spółki w Portugalii. Portugalia, zarówno jak i m.in. Hiszpania, Włochy czy Chorwacja, zachęca do przeprowadzki przede wszystkim ze względu na ciepły klimat, położenie bezpośrednio nad Oceanem Atlantyckim oraz możliwości rozwoju biznesu. Jest to także, jedno z najbezpieczniejszych państw na świecie, w którym jest niski poziom przestępczości. Należy pamiętać, że mówiąc o Portugalii mamy na myśli także jej wyspy, m.in. Maderę.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • W jakiej formie prawnej można prowadzić działalność gospodarczą w Portugalii ?
  • Jak wygląda procedura rejestracji spółki w Portugalii ?
  • Jakie obowiązki ciążą na wspólnikach, po jej zarejestrowaniu w rejestrze handlowym?
  • Jakie są podatki w Portugalii?

Formy prawne prowadzenia działalności w Portugalii

W pierwszej kolejności, myśląc o utworzeniu spółki w Portugalii należy zastanowić się nad formami w jakich można prowadzić działalność w tym państwie, są to m.in.:

jednoosobowa działalność gospodarcza (Empresario em Nome Individual – ENI),

przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością (Estabelecimento individual de responsabilidade limitada),

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedade unipessoal por quotas),

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedade por Quotas – Limitada),

spółka akcyjna (Sociedade Anonima – SA),

spółka jawna (Sociedade em nome colectivo),

spółka komandytowa (Sociedade em comandita).

Przygotowanie do rejestracji podmiotu

Po wybraniu odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia naszej działalności, należy złożyć wniosek o rejestrację podmiotu w portugalskim rejestrze handlowym.  Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePortugal (online), w biurach nazywanych – Empresa na Hora lub tradycyjnie (w formie papierowej do rejestru handlowego w Portugalii).

Rejestracja działalności online – ePortugal

Rejestracja spółki w Portugalii za pośrednictwem platformy ePortugal odbywa się całkowicie zdalnie. Działa to podobnie jak polska platforma s24. Portal ten pozwala na rejestrację spółki online, za pośrednictwem certyfikatu cyfrowego potwierdzającego obywatelstwo (Karta Obywatelska). Zarejestrować spółkę  za pośrednictwem tej platformy mogą obywatele Portugalii, prawnicy, notariusze oraz adwokaci. Jest to szybszy (od tradycyjnej metody) oraz najprostszy sposób na rejestrację podmiotu w Portugalii. Co do zasady utworzenie podmiotu za pośrednictwem tej platformy zajmuje ok. 2-3 dni. Dodatkowym atutem tego sposobu jest to, że po wysłaniu wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze, online można śledzić jej postęp.

WAŻNE! Spółki których kapitał zakładowy stanowią wkłady niepieniężne, nie mogą zostać zarejestrowane za pośrednictwem platformy ePortugal. Wówczas należy złożyć wniosek o rejestrację tego podmiotu w biurach Empresa na Hora lub w sposób tradycyjny.

Rejestracja podmiotu w biurach Empresa na Hora

Chcąc zarejestrować działalność wybraną metodą, należy w pierwszej kolejności skonsultować się z Empresa na Hora czy wybrana nazwa spółki jest dostępna, a także wybrać wzór umowy spółki oraz dokumentów korporacyjnych (z proponowanych przez Empressa na Hora).

Następnie należy umówić wizytę w wybranym biurze Empresa na Hora. W biurze muszą się stawić wszyscy wspólnicy spółki wraz z Kartami Obywatelskimi. Jeżeli nie jesteś obywatelem Portugalii, to możesz stawić się z portugalskim numerem identyfikacji podatkowej (NIF) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość lub pozwoleniem na pobyt w Portugalii.

Jeżeli wspólnicy nie mogą stawić się w biurze celem rejestracji spółki, mogą udzielić pełnomocnictwa innej osobie. Warunkiem jest jednak, aby upoważniona osoba dysponowała Kartą Obywatelską oraz pełnomocnictwem, stawiając się w biurze.

Podczas spotkania zarówno wspólnicy spółki jak i spółka uzyskują numer identyfikacji podatkowej (NIF), a także kod dostępu do e-certyfikatu z portugalskiego rejestru handlowego, zaświadczający wpis spółki do rejestru.

Jest to najszybsza metoda rejestracji spółki, która trwa około godzinę.

Tradycyjna metoda rejestracji spółki

Metoda ta polega na sporządzeniu umowy spółki oraz dokumentów korporacyjnych, a następnie opatrzeniu ich podpisami notarialnie poświadczonymi. Wiąże się to także z koniecznością tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego (portugalski-polski) oraz z nałożeniem na podpisane dokumenty apostille, uprawniającego do posługiwania się dokumentem za granicą. Następnie należy sporządzić wniosek o rejestrację spółki w rejestrze handlowym i złożyć komplet dokumentów w formie papierowej do rejestru handlowego.

Co po rejestracji podmiotu?

Po zarejestrowaniu spółki w portugalskim rejestrze handlowym, należy:

  • opłacić kapitał zakładowy w portugalskim banku w terminie określonym w statucie i umowie spółki,
  • w ciągu 15 dni od zarejestrowania spółki w rejestrze należy złożyć Deklarację Rozpoczęcia Działalności do Urzędu Skarbowego (Finanças),
  • w ciągu 30 dni od dnia rejestracji spółki w rejestrze handlowym należy zgłosić ten fakt do odpowiednika ZUS w Portugalii,
  • w ciągu 30 dni od dnia rejestracji spółki w rejestrze handlowym, należy przygotować zgłoszenie dotyczące beneficjentów rzeczywistych (RCBE),
  • zawiązać umowę na obsługę księgową nowego podmiotu.

Po wykonaniu powyższego, można już prowadzić działalność.

Pamiętaj! Niektóre rodzaje działalności będą wymagały uzyskania licencji/pozwolenia. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie – skontaktuj się z nami!

Spółka w Portugalii – podatki

Jeżeli chcesz uzyskać informację, jakie podatki obowiązują w Portugalii oraz jakie rodzaje opodatkowania są właściwe – zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu:

Skontaktuj się z nami

Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem spółki w Portugalii, a powyższy artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania – zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi wpisami dotyczącymi Portugalii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki