Utworzenie firmy na terenie Niemiec. Najważniejsze informacje o kwestiach podatkowych.

 

Podatki w Niemczech

Jeśli planujesz uruchomienie działalności gospodarczej w Niemczech z pewnością zastanawiasz się w jakiej formie ją prowadzić (najczęściej w formie niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech). Potrzebujesz również poznać podstawowe informacje na temat opodatkowania dochodów na terenie Niemiec.

Podatki w Niemczech są nakładane na kilku poziomach. Nakłada się je na poziomie:

  • federalnym,
  • landów,
  • gmin.

Rezydencja podatkowa w Niemczech

Osoby, które są rezydentami w Niemczech lub mają tam swoje stałe miejsce zamieszkania, podlegają pełnemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium tego kraju. Wszystkie dochody uzyskane przez te osoby zarówno w kraju, jak i za granicą podlegają opodatkowaniu podatkiem niemieckim. Poniżej zapoznasz się ze stawkami oraz ogólnymi zasadami opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w Niemczech.

Opodatkowanie nierezydentów w Niemczech

Podatki w Niemczech muszą być płacone nie tylko przez osoby, które mają w Niemczech stałe miejsce zamieszkania, przebywają powyżej 6 miesięcy, mają w Niemczech miejsce swojej siedziby (spółki). Osoby, które nie mają miejsca stałego zamieszkania w Niemczech ani siedziby (spółki będące osobami prawnymi) również są zobowiązane do płacenia podatku w Niemczech, lecz tylko wtedy, gdy osiągają tam dochody (tzw. opodatkowanie dochodu u źródła). Obejmuje to w szczególności dochody z nieruchomości w Niemczech lub ze stałego zakładu w Niemczech (np. z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Niemiec). W praktyce oznacza to, że jeśli założysz na terytorium Niemiec działalność gospodarczą (jednoosobową) lub staniesz się wspólnikiem spółki osobowej, która sama nie jest podatnikiem niemieckiego podatku dochodowego, staniesz się właścicielem niemieckiej nieruchomości generującej dochody, to musisz rozliczyć się podatkowo w Niemczech.

Umowy o podwójnym opodatkowaniu, których stroną są Niemcy

Niemcy zawarły umowy podatkowe z około 90 krajami, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Umowy te podlegają międzynarodowemu prawu publicznemu i mają na celu uniknięcie wielokrotnego obciążania jednego podatnika podobnymi podatkami od tego samego dochodu za ten sam okres. Podstawowa struktura podpisanych przez Niemcy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zgodna z „Modelową konwencją podatkową” sporządzoną przez OECD.

Rodzaje dochodów podlegających opodatkowaniu

Do celów naliczania podatku dochodowego w Niemczech zarobki są podzielone na siedem różnych rodzajów dochodów.

Rozróżnia się:

  • dochody z rolnictwa i leśnictwa
  • dochód z działalności gospodarczej
  • dochód z pracy na własny rachunek
  • dochód z pracy najemnej
  • dochód z kapitału
  • dochód z wynajmu nieruchomości
  • pozostałe przychody.

Jeżeli dochód podatnika nie mieści się w żadnej z tych kategorii, to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obejmuje to na przykład wygrane na loterii.

Podatek dochodowy w Niemczech (osoby fizyczne)

Efektywna stawka podatku dochodowego w Niemczech waha się od 0% do 45%. Niemiecki podatek dochodowy jest podatkiem progresywnym, co oznacza, że ​​średnia stawka podatkowa (tj. stosunek podatku do dochodu do opodatkowania) wzrasta wraz ze wzrostem dochodu podlegającego opodatkowaniu. 

Opłata solidarnościowa

Oprócz podatku dochodowego pobierana jest tak zwana opłata (dopłata) solidarnościowa (Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5% podatku dochodowego w przypadku wyższych dochodów. Od 2021 r. dopłata solidarnościowa została znacznie zmniejszona. Od stycznia 2021 r. do 16 956 EUR (33 912 EUR dla małżeństw) rocznego podatku dochodowego nie jest pobierana dopłata solidarnościowa (poprzednio: 972 EUR / 1944 EUR). Oznacza to, że do rocznego dochodu w wysokości 62 127 EUR (124 255 EUR w przypadku małżeństw) nie pobiera się dodatkowej opłaty. Powyżej tego progu stawka dopłaty solidarnościowej wynosi średnio 5,5%.

Podatek od osób prawnych. Opodatkowanie spółek w Niemczech

Podatek dochodowy od osób prawnych obciążają przede wszystkim przedsiębiorstwa, w szczególności niemieckie spółki akcyjne i niemieckie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także inne osoby prawne, takie jak m.in. spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje. Przedsiębiorstwa jednoosobowe w Niemczech (jednoosobowa działalność gospodarcza) i niemieckie spółki osobowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zyski osiągnięte przez te przedsiębiorstwa są przypisywane ich wspólnikom, a następnie opodatkowane na ich poziomie (np. w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych).

Podatek dochodowy od osób prawnych (uwzględniając dopłatę solidarnościową) wynosi efektywnie około 15,825% (bez uwzględnienia podatku handlowego, o którym mowa poniżej).

Spółki mające siedzibę w Niemczech a opodatkowanie. Podatek CIT, opłata solidarnościowa, podatek handlowy

Przedsiębiorstwa mające siedzibę lub zarządzane w Niemczech podlegają pełnemu obowiązkowi podatkowemu od osób prawnych. Oznacza to, że ich zarobki krajowe i zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Niektóre przedsiębiorstwa będące osobami prawnymi są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. fundacje charytatywne, instytucje kościelne, kluby sportowe.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech wynosi 15%. Licząc zarówno dopłatę solidarnościową (5,5% podatku od osób prawnych), jak i podatek handlowy (waha się w skali całego kraju; wynosi średnio 14% od 2008 r.), efektywny podatek od osób prawnych w Niemczech wynosi około 30%.

Podstawa opodatkowania niemieckiej spółki

Podstawą wymiaru naliczanego podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód, który przedsiębiorstwo uzyskało w ciągu roku kalendarzowego. Dochód do opodatkowania ustala się na podstawie wyniku księgowanego w rocznych sprawozdaniach finansowych (bilans i rachunek zysków i strat).

Dywidendy

Dywidendy wypłacane osobie fizycznej będącej rezydentem podatkowym Niemiec powodują opodatkowanie zysków kapitałowych w wysokości 25%. Dopłata solidarnościowa jest nakładana również na podatek od zysków kapitałowych.

Gdy dywidendy są wypłacane osobie prawnej, najczęściej spółce, spółka będąca odbiorcą jest najczęściej w znacznej części zwolniona z płacenia podatku od tych dochodów.

Spółka w Niemczech – tworzenie, rejestracja, obsługa

Jeśli planujesz utworzenie biznesu w Niemczech, np. w formie spółki lub w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Spółka w Niemczech- koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki w Niemczech? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki