Chorwacja obniża podatki

Z początkiem 2021 roku wprowadzono zmiany w chorwackim prawie podatkowym, zgodnie z którymi obciążenia podatkowe są niższe.

Zakres zmian w zakresie opodatkowania w Chorwacji

W 2021 roku stawki podatku dochodowego stosowane przy rozliczaniu dochodów oraz

zryczałtowane opodatkowanie działalności zostanie obniżone:

  • stawka 24% zostaje obniżona do 20%,
  • stawka 36% zostaje obniżona do 30%,
  • stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, których roczny dochód wynosi poniżej 7,5 miliona HRK w wysokości 12% zostaje obniżona do 10%.

Reforma obniża obciążenia podatkowe, podlega na zmianie ustaw o podatku dochodowym, VAT, fiskalizacji w obrocie gotówkowym i finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Spodziewane efekty obniżenia podatków w Chorwacji

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym spowoduje wzrost wynagrodzeń lub emerytur, ponieważ niższa stawka zostanie obniżona z 24% do 20%, a wyższa z 36% do 30%. Podstawowy miesięczny dochód niepodlegający opodatkowaniu utrzymuje się na poziomie 4.000 HRK, podczas gdy miesięczne dochody do 30.000 HRK będą podlegały stawce podatkowej 20% zamiast 24%. Natomiast miesięczne dochody powyżej 30.000 HRK będą opodatkowane w wysokości 30% zamiast obecnych 36%.

Zmiany podatkowe w Chorwacji adresowane do młodych

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym przewiduje również ulgi podatkowe dla młodych ludzi do 30 roku życia. Osoby młode w wieku do 25 lat będą zwolnione z podatku dochodowego, a osoby w wieku od 26 do 30 lat będą miały prawo do obniżenia podatku dochodowego o 50%.

Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorstw. Opodatkowanie dywidend ze spółek chorwackich

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) co do zasady jest płacony w wysokości 18%.. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od 1 stycznia 2021 r. podatek od zysku zostanie obniżony z 12 do 10% dla przedsiębiorstw o ​​rocznym dochodzie do 7,5 miliona HRK. Niższa stawka będzie również miała zastosowanie do wszystkich organizacji non-profit, które płacą zryczałtowaną stawkę podatku, a także do wypłaty dywidend, a także do opodatkowania do dochodów z występów zagranicznych artystów. W odniesieniu do opodatkowania dywidend – podatek dochodowy w wysokości 10% zostanie zastosowany po raz pierwszy od zysku zrealizowanego w 2021 r. Stawka podatku u źródła od wypłaty dywidend i udziałów w zysku została obniżona z 12% do 10% od wypłaty zysków udziałowcom zagranicznym oraz wspólnikom spółki niebędącym osobami fizycznymi.

W przypadku przedsiębiorstw o ​​rocznym dochodzie przekraczającym 7,5 miliona HRK, stawka podatku dochodowego pozostaje na poziomie 18%.

Członkowie Zarządu spółek chorwackich

Miesięczna podstawa naliczania składek za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ubezpieczonego będącego jednocześnie członkiem zarządu lub dyrektorem wykonawczym lub zarządcą spółdzielni nie może być niższa niż 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego w Chorwacji w pierwszych ośmiu miesiącach poprzedniego roku. W związku z tym za okres od stycznia 2021 r. podstawa ta wyniesie 5.967,65 HRK zamiast 5.682,30 HRK, jak było w 2020 r.

Spółka w Chorwacji – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki w Chorwacji? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Skontaktuj się z nami

Jeśli planujesz utworzyć spółkę w Chorwarcji, kliknij tutaj aby się z nami skontaktować.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 4 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki