Różnica między amerykańską spółką LLC i spółką Incorporated (Inc.) / Corporation (Corp.)

Przeczytasz w 5 minut.

Planujesz założyć amerykańską spółkę, np. w stanie Delaware, w Nevadzie lub Wyoming? Jaki typ podmiotu jest odpowiedni dla Twojej firmy – Corporation (Inc.) czy LLC? Poznaj rodzaje spółek w USA.

Amerykańska spółka typu LLC oraz spółka Incorporated / Corporation – różnice

„LLC” oznacza „spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Skróty „inc.” i „corp.” wskazują, że firma jest korporacją (Corporation).

Procedura tworzenia spółek LLC i Corporation jest podobna. Oba podmioty chronią swoich właścicieli przed odpowiedzialnością za zobowiązania. Ale jest wiele różnic w innych obszarach.

Corporation (Inc. / Corp.) vs LLC – osobowość prawna

Kiedy tworzysz LLC lub Corporation – tworzysz spółkę będącą odrębnym bytem prawnym, odrębną od jej założycieli i członków (wspólników). Corporation i LLC mają własną podmiotowość prawną. To Corporation lub LLC jest właścicielem prowadzonego przedsiębiorstwa, jego aktywów, należności i zobowiązań. Wspólnicy lub członkowie są właścicielami Corporation lub LLC, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do ich wniesionych wkładów.

Prawa udziałowe w spółce, udziały, akcje. LLC kontra Corporation (Corp. / Inc.)

Właściciele LLC są nazywani „członkami” (members). Zamiast udziałów każdy członek posiada wyznaczony procent firmy, zwany „udziałem członkowskim”. Członkostwo w LLC może być trudniejsze do przeniesienia niż udziały w spółce typu Corporation. Umowa LLC zazwyczaj określa, czy i w jaki sposób można przenieść udziały członkowskie.

Spółki typu Corporation emitują klasyczne udziały. Są one łatwe do przeniesienia, dlatego spółki typu Corporation mogą być dobrym wyborem dla udziałowców, którzy przewidują w bliskiej przyszłości wejście do spółki inwestorów zewnętrznych lub przeprowadzenie oferty publicznej akcji.

Czy możesz zmienić LLC w spółkę typu Corporation?

Jeśli właściciele LLC wyrażą zgodę, można przekształcić LLC w Corporation. Niektóre stany oferują usprawniony proces, który pozwala bardzo łatwo zmienić spółkę LLC w Corporation. Dzięki temu w pierwszej fazie istnienia spółki można operować jako łatwiejsza LLC, a następnie zmienić formę prawną w Corporation – bezpośrednio przed wejściem do spółki inwestora lub przed ofertą publiczną.

Niektóre stany zezwalają na konwersję (przekształcenie) spółki LLC w Corp. Kiedy Sekretarz Stanu zatwierdzi dokumenty konwersji (przekształcenia), następuje rozwiązanie LLC oraz przeniesienie aktywów i zobowiązań na spółkę typu Corporation. Jeśli dany stan nie zezwala na tego rodzaju konwersję (przekształcenie), należy przeprowadzić połączenie. Najpierw tworzy się nową spółkę typu Corporation, następnie składa zaświadczenie o połączeniu. Aktywa i zobowiązania LLC zostają przeniesione do Corporation. Inną opcją jest utworzenie nowej spółki typu Corporation, przeniesienie aktywów LLC do Corporation, a następnie rozwiązanie spółki LLC.

Opodatkowanie spółki typu Corporation. Status podatkowy C-Corp kontra S-Corp.

Niezależnie od rozróżnienia amerykańskiej spółki LLC oraz spółki typu Corporation (Inc./Corp.), należy skomentować kwestię różnego traktowania podatkowego tych spółek, z jakim można mieć do czynienia.

Spółki typu Corporation można opodatkować na dwa sposoby – istnieją dwa tryby opodatkowania podatkiem dochodowym:

  • C-Corp — spółki podlegają opodatkowaniu zgodnie z podrozdziałem C Kodeksu Podatkowego (Internal Revenue Code);
  • S-Corp — spółki podlegają opodatkowaniu zgodnie z podrozdziałem S Kodeksu Podatkowego (Internal Revenue Code).

Domyślny status to C-Corp. Podmioty opodatkowane w tym trybie płacą federalny podatek dochodowy od zysków korporacyjnych, a ich wspólnicy płacą ponadto podatek od wszelkich otrzymywanych ze spółki dywidend. Ponieważ dochody są opodatkowane zarówno na poziomie spółki, jak i wspólnika, zjawisko takie określa się często jako „podwójne opodatkowanie”.

Spółki typu Corporation, które mają stu lub mniej wspólników i spełniają inne wymagania, mogą uniknąć podwójnego opodatkowania, wybierając opodatkowanie jako S-Corp. W takim wypadku nie płacą podatku dochodowego od osób prawnych, ale zyski spółki przechodzą do osobistych deklaracji podatkowych wspólników, a każdy wspólnik płaci podatek od swojej części zysków. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, czy spółki o statusie S-Corp mogą zostać założona przez cudzoziemców niebędących rezydentami USA.

Aby kwalifikować się do wyboru trybu S-Corp spółka musi spełniać wymagania dotyczące liczby i rodzaju wspólników oraz rodzajów udziałów. Zasady te są narzucane przez federalne prawo podatkowe/ Zgodnie z nimi:

  • udziałowcami takiej spółki mogą być tylko osoby fizyczne, obywatele lub rezydenci USA,
  • w spółce nie może być więcej niż stu udziałowców,
  • może istnieć tylko jedna klasa udziałów (choć dopuszczalne są różnice w prawach głosu dla poszczególnych udziałów).

W przypadku wspólników, którzy nie chcą podwójnego opodatkowania dochodów, a jednocześnie nie kwalifikują się do wyboru trybu opodatkowania spółki typu Corporation jako S-Corp, wybierają oni spółkę typu LLC.

Opodatkowanie LLC – wybór opodatkowania LLC jak korporacji (podwójne opodatkowanie) lub wybór transparentności podatkowej (pojedyncze opodatkowanie)

Spółka typu LLC jest co do zasady transparentna dla celów federalnego podatku dochodowego (czyli sama LLC nie jest podatnikiem). Oznacza to, że nie musi płacić federalnego podatku dochodowego. Zamiast tego jej zyski i straty są rozliczane bezpośrednio na poziomie właścicieli. Ponieważ tylko wspólnicy takiej spółki (członkowie) płacą podatek dochodowy, mamy w przypadku takiej spółki do czynienia z tzw. pojedynczym opodatkowaniem. Spółka jednoosobowa jest opodatkowana jak jednoosobowa działalność gospodarcza (tzw. disregarded entity). Wieloosobowa LLC jest opodatkowana jak spółka osobowa (partnership). Oznacza to, że wspólnicy (członkowie) LLC deklarują i płacą podatek od dochodów z działalności gospodarczej w ramach swoich osobistych deklaracji podatkowych.

LLC vs Corporation (Inc. / Corp.) – obowiązki sprawozdawcze

Zarówno LLC jak i spółki typu Corporation podlegają prawu stanu, w którym zostały utworzone. Każdy stan ma swój własny zestaw zasad dotyczących tego, jakie dokumenty muszą przechowywać firmy i jakie regularne raporty muszą składać w danym stanie. Spółki typu Corporation podlegają większej liczbie obowiązków i wymagań niż spółki typu LLC.

Spółki typu Corporation są zobowiązane do organizowania zgromadzeń wspólników co roku i mają obowiązek powiadamiania o tych zgromadzeniach. Niektóre czynności muszą być potwierdzone uchwałami, które są przechowywane w księgach spółki. Wiele stanów wymaga od korporacji składania rocznych raportów.

Skontaktuj się z nami

Planujesz utworzenie spółki w Stanach, ale nie wiesz jaką wybrać?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w wyborze oraz przeprowadzimy wszelkie formalności.

Przeczytaj także „Opodatkowanie spółki z USA” oraz „Rachunek bankowy w USA”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 2 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki