Już niedługo zakaz publicznego oferowania udziałów w sp. z o.o.

Przeczytasz w 4 minuty.

Nadchodzą ważne zmiany dla spółek z o.o. poszukujących finansowania – od listopada 2023 roku będzie zakaz publicznego oferowania udziałów w sp. z o.o. oraz promowania takiej oferty.

Oferowanie nabycia udziałów w sp. z o.o. w aktualnym stanie prawnym

Dla podmiotów poszukujących finansowania aktualnie bardzo częstym sposobem działania jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, emisja nowych udziałów i ich oferowanie za pośrednictwem platform crowdfundingowych. Dzieje się tak mimo, iż udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w założeniach ustawodawcy nie miały być instrumentem oferowanym w powszechnym obrocie. Ten rodzaj spółki może być utworzony przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników) i faktycznie liczba wspólników posiadających udziały w spółce nie jest ograniczona żadnym przepisem kodeksu spółek handlowych. Jednak założeniem istnienia tych spółek było istnienie silniejszej więzi między wspólnikami, niż w przypadku spółek akcyjnych. Kolejno ustawa kodeks spółek handlowych przewiduje najsurowsze  wymogi formalne, które muszą być spełnione w przypadku obrotem prawami udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w porównaniu do form rozporządzania prawami udziałowymi w innych spółkach, które funkcjonują na gruncie wspomnianej ustawy). Aby skuteczne przenieść prawo własności udziałów konieczne jest zawarcie formy pisemnej z podpisem notarialnym poświadczonym. Nadto w samej spółce możliwe jest w drodze odpowiednich postanowień umowy spółki wprowadzenie postanowień, które uzależnią zbycia udziałów od zgody spółki, a tym samym pozwalają na pełną kontrolę nad składem wspólników. Mimo powyższych uwag, ze względu na to, że do tej pory nie istniały przepisy, które wprowadzałyby zakaz publicznego oferowania udziałów w sp. z o.o., w praktyce ta forma prawna działalności zaczęła również być wykorzystywana jako instrument w ramach poszukiwania finansowania.

Zmiany od 10 listopada 2023 roku

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadziła nie tylko „wakacje kredytowe” ale również dostosowała polskie przepisy do przepisów Unii Europejskiej dotyczących finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

Z dniem 10 listopada 2023 r. wejdą w życie zmiany w ustawie kodeks spółek handlowych, które wprowadzą:

1. – W przypadku już istniejących udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakaz publicznego oferowania udziałów w sp. z o.o. oraz zakaz promocji nabycia udziałów przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata (dotyczy udziałów już istniejących);

2. – W przypadku zamiaru emisji nowych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakaz publicznego oferowania udziałów w sp. z o.o. oraz zakaz promocji objęcia udziałów przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.

Co należy rozumieć przez promowanie udziałów?

Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy pojęcie „promowania” powinno być rozumiane jako kierowanie reklam i innych form promocji do nieoznaczonego adresata. Przyjąć więc należy, że każda forma zachęcania do nabycia udziałów może zostać uznane za promowanie w rozumieniu omawianych przepisów (w tym między innymi samo wrzucenie informacji na stronie internetowej danego podmiotu, że zamierza podwyższyć kapitał zakładowy i poszukuje nabywców nowych udziałów).

Jest zakaz, są i sankcje karne…

Złamanie zakazu oferowania i promowania udziałów  będzie stanowić przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczeniem wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

… oraz sankcje finansowe

Wspomniana ustawa nie tylko penalizuje naruszenie zakazu oferowania i promowania udziałów, ale także wprowadza dotkliwe sankcje finansowe. Każdy kto będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług finansowani społecznościowego bez wymaganego zezwolenia podlegać będzie grzywnie do 5 000 000 zł. 2. Tej samej karze podlegać, będzie również ten kto dopuszcza się tego czynu, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Co nowe zakazy oznaczają w praktyce?

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że celem nowych przepisów jest zapewnienie równych i sprawiedliwych zasad pozyskiwania kapitału przez spółki o różnych formach prawnych. Jednak pojawiają się głosy, że de facto efekt jest wprost przeciwny. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie w praktyce znacząco ograniczona w możliwości pozyskiwania finansowania kapitału. Wszelkie jej działania w zakresie pozyskania finansowania zaś będą musiały być podejmowane z ostrożnością, tak aby uniknąć zarzutów naruszenia zakazu. W praktyce więc, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mając sprecyzowanych i zdecydowanych inwestorów, będzie mogła pozyskać finansowanie wyłącznie w drodze emisji obligacji lub zaciągnięcia pożyczki.

Zakaz publicznego oferowania udziałów w odniesieniu do spółki z o.o. można wręcz nazwać dyskryminacją tej formy w stosunku do pozostałych form spółek kapitałowych i w praktyce stanowi ograniczenie obrotu gospodarczego. Każdy podmiot, który będzie chciał uzyskać finansowanie inwestycyjne a prowadzi działalność w formie sp. z o.o. będzie musiał wybrać spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną.


Przeczytaj także:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 3 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki