C-corp, S-corp, LLC, corporation – czyli wszystko co musisz wiedzieć przed rejestracją spółki w USA

Przeczytasz 7 minut.

Z niniejszego wpisu dowiesz się:

  • Jakie są rodzaje spółek w Stanach?
  • Czym jest Corporation?
  • Czym jest LLC?
  • Jakie są różnice między tymi spółkami?
  • Jak rozliczają się spółki LLC i corporation?
  • Co to jest C-corp, S-corp?
  • Na czym polega opodatkowanie „pass-through” i czy jest to dobrym rozwiązaniem?

Spółka w USA – limited liability company (LLC) czy corporation(Inc.)?

Który rodzaj spółki wybrać? Czym różni się LLC od corporation?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rejestrację spółki w USA muszą podjąć decyzję, który rodzaj spółki wybrać, często LLC i corporation są wymiennie stosowane a jednak różnią się one w pewnym stopniu i warto tę wiedzę posiąść zanim podejmiemy decyzję, którą spółkę rejestrujemy.

Inc. a LLC: osobowość prawna

„Inc.” to skrót od „incorporated”, takim skrótem najczęściej określa się spółkę Corporation. Taka spółka posiada osobowość prawną, co oznacza, że to ona, a nie jej wspólnicy, zaciąga zobowiązanie i za nie odpowiada.

„LLC” to skrót od „limited liability company” czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie jak corporation, spółka ta posiada osobowość prawną.

Zatem, jeżeli porównujemy spółki pod kątem osobowości prawnej, ich status jest tożsamy.

Inc. a LLC: utworzenie

Proces rejestracji spółek nieznacznie się różni, jest wiele podobnych aspektów jednak w tym wypadku możemy znaleźć też różnice.

W obu przypadkach należy złożyć dokument rejestrowy do zatwierdzenia przez Sekretarza Stanu (bądź innej instytucji odpowiedzialnej za zatwierdzanie dokumentów rejestrowych – nazwa może różnić się między Stanami).

Następnie w przypadku corporation należy przygotować „bylaws,” natomiast w przypadku LLC „operating agreement”.

Articles of Incorporation (AoI) to dokument, który należy złożyć w przypadku, gdy zdecydujemy się na rejestrację corporation. Składając AoI do zatwierdzenia, jeżeli nie wskażemy konkretnych zmian jakie chcemy wprowadzić do AoI, przyjmiemy w tym wypadku standardowe AoI, które są regulowane przez lokalne prawo. Trzeba jednak pamiętać, iż AoI musi spełniać minimalne wymogi danego Stanu, aby zostały przyjęte przez urząd.

Articles of Organization (AoO), to dokument rejestrowy jaki składamy w przypadku LLC, dokument ten zawiera mniej informacji niż AoI. To operating agreement zawiera praktycznie wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania spółki w tym: jak spółka będzie zarządzana, prawa, obowiązki i odpowiedzialność jej członków i zarządu.

Zarówno Aricles of Inorporation jak i Articles of Organization są dokumentami publicznymi. Byelaws mogą być podane do publicznej wiadomości w przeciwieństwie do operating agreement (LLC), które to są dokumentami prywatnymi.

Jeżeli wspólnikom zależy na ujawnianiu jak najmniejszej ilości informacji do publicznej wiadomości, LLC mogłaby okazać się lepszym rozwiązaniem.

Inc. a LLC: opodatkowanie

LLC jest podmiotem transparentnym podatkowo („pass-through:) dla celów federalnego podatku dochodowego. Co znaczy, że LLC nie musi płacić federalnego podatku dochodowego. W zamian za to, przychód i koszty są przypisywane wspólnikom. Dochód spółki jest równy dochodowi osobistemu wspólnika, zatem to on rozlicza się z osiągniętego dochodu w ramach swojej indywidualnej deklaracji podatkowej. Co do zasady dochody te nie są ponownie opodatkowane w przypadku wypłat środków do kieszeni wspólnika. Natomiast taki sposób rozliczania nie zawsze jest preferencyjny, zależy to od podatku jaki wspólnik musi zapłacić od osiągniętego dochodu, w związku z czym czasem lepszym rozwiązaniem może być, gdy spółka nie jest opodatkowana jako „pass-through”.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż „pass-through” jest domyślnym opodatkowaniem LLC w przypadku spółek jednoosobowych. Zatem jeżeli spółka nie dokona innego zgłoszenia jednoosobowa spółka LLC będzie opodatkowana jak spółka osobowa, na postawie Subchapter K – Inland Revenue Code

Jeżeli, natomiast okazałoby się, iż opodatkowanie spółki jako „pass-through” nie jest preferowaną opcją, LLC może wybrać inny sposób opodatkowania, poprzez złożenie formularza 8832, co spowoduje, że LLC będzie w takim wypadku opodatkowana jak corporation.

Opodatkowanie Corporation

Istnieją dwa rodzaje spółek corporation dla celów podatkowych:

– C Corporations – nazwane tak, gdyż zasady ich opodatkowania są uregulowanie w Subchapter C – Inland Revenue Code;

– S Corporations – nazwane tak, gdyż zasady ich opodatkowania są uregulowanie w Subchapter S – Inland Revenue Code.

Spółki C – corporations są podwójnie opodatkowane. Spółki te są odrębnym podmiotem, którego zysk jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jeżeli, wspólnicy decydują się dystrybuować zysk, np. w formie dywidendy, taki dochód jest ponownie opodatkowany na poziomie wspólników.

Opodatkowanie jako S-corp jest dostępne tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

– wspólnikami takiej spółki mogą być głównie osoby fizyczne będące rezydentami lub obywatelami USA;

– spółka nie może posiadać więcej niż 100 wspólników;

– spółka może posiadać jedną klasa udziałów (chodź różnice w prawach głosu są dopuszczalne).

Zarówno spółki LLC oraz corporation mają swoje wady i zalety w kwestii opodatkowania, zatem jeżeli potrzebujesz doradztwa, która spółka jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia skontaktuj się z naszym zespołem.

Zarządzanie spółką – Inc. a LLC

Corporation i LLC mają różne struktury dot. zarządzania.

Na spółki Corporation nałożone są większe wymogi dot. struktury zarządzania niż na LLC. Corporation musi odbyć coroczne zgromadzenie akcjonariuszy, wysłać prawidłowo zawiadomienie o zgromadzeniu, odbywać posiedzenia zarządu etc. Tylko osoba fizyczna może być członkiem zarządu spółki.

W przypadku LLC natomiast, nie ma wymogów ustawowych dot. funkcjonowania spółki, pozostawia się to do decyzji wspólników, np. nie ma obowiązku zwoływania zgromadzeń czy zarząd nie musi składać się tylko z osób fizycznych. Wspólnicy mają dość dużą swobodę jeśli chodzi o prowadzenie spraw spółki LLC.

W przypadku corporations, zgodnie z ustawą, zarząd zajmuje się prowadzeniem spraw spółki. Akcjonariusze, mają ograniczone możliwości zarządzania spółką – ich funkcja może się ograniczać np. do powoływania członków zarządu czy głosowania nad niektórymi istotnymi sprawami.

Natomiast LLC ma do wyboru dwie struktury zarządzania. Może być zarządzana przez wspólników, co oznacza, że wszyscy wspólnicy uczestniczą w podejmowaniu decyzji. Jest to struktura zarządzania podobna do spółki partnerskiej. Alternatywnie, spółka LLC może być zarządzana przez członków zarządu- w takim wypadku, wspólnicy, są to głownie inwestorzy, którzy mają ograniczone funkcje zarządcze.

LLC a Inc. – wspólnicy

W corporation, prawa akcjonariuszy opierają się na posiadanych przez nich akcjach. Jak spółka podejmuje uchwałę o wypłacie dywidendy, wszyscy akcjonariusze otrzymują równą dywidendę, za każdą posiadaną akcję. W przypadku LLC kwestia dystrybucji zysków może być inaczej uregulowana, istnieje możliwość ustalenia iż część akcjonariuszy ma prawo do wyższej dywidendy niż pozostali.

LLC a corporation: klasy akcji/udziałów i łatwość ich zbywania

Akcje w spółce corporation można łatwo przenieść na innych akcjonariuszy (chyba że została zawarta umowa między akcjonariuszami ograniczająca zbywalność udziałów). W przypadku LLC przeniesienie udziałów nie jest takie proste, w przypadku większości LLC wymagana jest zgoda pozostałych wspólników zanim nowy wspólnik przystąpi do spółki.

Corporations mogą emitować różnego rodzaju akcje np. mieć klasę akcji zwykłych z prawem głosu i klasę bez prawa głosu. Mogą też emitować akcje uprzywilejowane z prawem do dywidend i wypłat, które mają pierwszeństwo przed akcjami zwykłymi. LLC mogą również oferować różne klasy udziałów w spółce.

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją spółki w USA, skontaktuj się z naszym zespołem. Pomożemy Tobie wybrać odpowiedni rodzaj spółki biorąc pod uwagę Twoje plany biznesowe i stan faktyczny.

Spółka w USA a polski rezydent podatkowy

 Będąc polskim rezydentem podatkowym planując rejestracje spółki za granicą należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach w tym m.in. CFC czy efektywny zarząd. Więcej o tych tematach możesz przeczytać w naszych innych publikacjach:

Jeżeli planujesz rejestrację spółki w USA i chcesz dowiedzieć się więcej o powyższych zagadnieniach skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki