Przeniesienie firmy do Czech

Wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalności operacyjnej do innego kraju. Ze względów natury gospodarczej, regulacyjnej, ale również z uwagi na bliskość geograficzną, spora grupa rozważa prowadzenie działalności na terytorium Czech lub Słowacji.

Na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przeniesienia biznesu za granicę wpływ mają takie aspekty jak:

 • warunki gospodarcze prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach w danej branży,
 • koszty prowadzenia działalności w Czechach,
 • dostęp do personelu, koszty zatrudnienia,
 • regulacje administracyjno-prawne dotyczące danej branży w Czechach,
 • dostęp do finansowania,
 • koszt i dostęp do usług transportu, spedycji i logistyki,
 • podatki w Czechach.

Firma w Czechach – rejestracja spółki

W Czechach można prowadzić działalność w formie jednoosobowej. Wielu przedsiębiorców decyduje się jednak na utworzenie spółki w Czechach.

W Czechach występują następujące formy prawne spółek:

 • s.r.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – společnost s ručením omezeným);
 • a.s. (spółka akcyjna – akciová společnost);
 • v.o.s. (spółka jawna – „veřejná obchodní společnost“);
 • k.s. (spółka komandytowa – „komanditní společnost“).

Możesz zdecydować się na zakup gotowej spółki lub na rejestrację spółki w Czechach od nowa, przystosowanej od początku swojego istnienia do Twoich potrzeb.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat spółek w Czechach, ich rejestracji oraz bieżącej obsługi.

Przeniesienie siedziby do Czech. Redomicyliacja spółki do Czech

Aby przenieść działalność operacyjną do Czech należy podjąć decyzję czy proces ten będzie realizowany poprzez:

 • utworzenie nowej działalności gospodarczej na terenie Czech,
 • utworzenie nowej spółki na terenie Czech,

czy może poprzez:

 • przeniesienie siedziby polskiej spółki do Czech,
 • redomicyliację polskiej spółki do Czech,
 • proces transgranicznego łączenia spółek polskiej i czeskiej.

Przeniesienie siedziby polskiej spółki do Czech wyłącznie na bazie uchwały o zmianie siedziby w praktyce rodzi wiele problemów. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych tożsamość podmiotowa spółki nie jest zachowana, a podjęcie uchwały o zmianie siedziby za granicę powoduje rozwiązanie spółki.

Zgodnie z art. 270 polskiego Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

2(1)) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Natomiast zgodnie z art. 459 polskiego Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie;

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Z tego powodu w przypadku chęci zachowania sukcesji podmiotowości polskiej spółki przenoszonej za granicę przedsiębiorcy najczęściej decydują się na dokonanie transgranicznego połączenia istniejącej spółki polskiej oraz zagranicznej spółki – w tym wypadku nowo-utworzonej spółki czeskiej.

Transgraniczne łączenie spółki polskiej i czeskiej

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość łączenia spółek kapitałowych polskich i zagranicznych. Charakterystyka i uwarunkowania fuzji transgranicznej są analogiczne jak w przypadku łączenia polskich spółek kapitałowych. Proces łączenia transgranicznego może nastąpić poprzez przejęcie przez istniejącą spółkę czeską polskiej spółki przejmowanej albo przez zawiązanie nowej czeskiej spółki (obejmującej majątek łączonych spółek).

Uczestniczenie w połączeniu transgranicznym jest możliwe dla spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej, które są utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego i mające siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Wspólnoty.

Warunkiem stosowania przepisów o fuzji transgranicznej jest to, że przynajmniej dwie ze spółek uczestniczących w połączeniu podlegają prawu różnych państw członkowskich (w tym wypadku: Polski i Czech).

Najważniejszą zaletą transgranicznego łączenia spółek jako metody na przeniesienie biznesu za granicę jest sukcesja praw i obowiązków.

Spółki i podatki w Czechach

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółek zagranicznych – wybierz interesujący Cię artykuł lub kategorię na naszym Blogu, albo skontaktuj się z nami.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu w Czechach.

Utworzenie spółki w Czechach – zarejestruj swoją spółkę lub przenieś spółkę z Polski

Jeżeli jesteś zainteresowany prowadzeniem biznesu w Czechach, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png

 

Oceń wpis!
[Ocen: 7 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki