Licencja na wynajem apartamentów w Chorwacji

Przeczytasz w 5 minut.

Coraz bardziej popularny staje się wynajem apartamentów w Chorwacji. Im więcej atrakcji turystycznych, plaż lub zabytków w pobliżu naszej nieruchomości, tym większym zainteresowaniem będzie cieszyła się nasza oferta najmu. Dla wielu jest to idealna perspektywa na dodatkowy zarobek, a także i obiecująca inwestycja. Od czego należy zacząć? O tym w niniejszym wpisie.

Kto może wynajmować apartamenty w Chorwacji?

Co do zasady każdy może (niezależnie od narodowości) wynajmować apartamenty w Chorwacji, może się to jednak wiązać z dodatkowymi obowiązkami (w zależności w której z dwóch grup się znajdujemy).

Do pierwszej grupy zaliczają się obywatele Chorwacji, Szwajcarii oraz państw członkowskich UE, którzy są jednocześnie mieszkańcami Chorwacji. Te osoby mogą wynajmować apartamenty w Chorwacji także jako osoby prywatne.

Druga grupa obejmuje obywateli państw trzecich oraz przypadków z pierwszej grupy (jeżeli nie są mieszkańcami Chorwacji), osoby te muszą zarejestrować spółkę w Chorwacji, aby móc wynajmować apartamenty.

Obywatele Chorwacji, Szwajcarii oraz państw członkowskich UE

W Chorwacji oprócz apartamentów, można także wynajmować m.in. mieszkania, prywatne pokoje oraz domy wakacyjne. Osoby znajdujące się w pierwszej grupie (obywatele Chorwacji, Szwajcarii oraz państw członkowskich UE), mogą wynająć każdy apartament, będący własnością:

– jego samego,

– małżonka lub partnera,

– krewnego w linii prostej,

– innego członka rodziny.

Aby móc wynajmować apartament należący do jednej z powyżej wskazanych osób (oprócz nieruchomości będącej własnością wynajmującego), należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości na świadczenie usług gastronomicznych  w gospodarstwie domowym. Udzielenie takiej zgody pozwala wynajmującemu na oferowanie usług hotelarskich i gastronomicznych w apartamencie (jednak to nie jest wystarczające do rozpoczęcia wynajmu – o tym poniżej).

Wynajem bez zgody właściciela, uznawany jest za niezarejestrowane świadczenie i może podlegać karze grzywny (zgodnie z chorwacką ustawą o gastronomii).

Obywatele państw trzecich

Jeżeli natomiast jesteś obywatelem państwa trzeciego (lub jeśli znajdujesz się w pierwszej grupie, ale nie jesteś mieszkańcem Chorwacji), i chcesz wynajmować apartamenty w Chorwacji to musisz utworzyć spółkę. Wówczas masz do dyspozycji następujące formy działalności:

Obrt – jednoosobowa działalność gospodarcza, jest odpowiednia dla osób które zamierzają przeprowadzić się do Chorwacji i zmienić rezydencję podatkową na chorwacką,

–  Javno trgovačko društvo – spółka handlowa,

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) – prosta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 – Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku utworzenia Obrt lub Javno trgovačko društvo, podmiot musi być właścicielem i widnieć w rejestrze gruntów jako właściciel wynajmowanego apartamentu.

Licencja turystyczna na wynajem apartamentów w Chorwacji

Po zakupieniu nieruchomości (lub podjęciu decyzji o wynajmowaniu apartamentu będącego w naszym posiadaniu) lub (jak w przypadku obywateli państw trzecich) po utworzeniu nowego podmiotu, należy uzyskać decyzję w sprawie zatwierdzenia świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (licencja turystyczna na wynajem apartamentów w Chorwacji).

Obywatel Chorwacji, Szwajcarii oraz państw członkowskich UE

W pierwszej kolejności należy skompletować wszystkie potrzebne dokumenty celem złożenia wniosku o uzyskanie licencji. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to:

– kopia dowodu osobistego/paszportu osoby wnioskującej,

– dowód własności apartamentu (w tym wyciąg z rejestru gruntów, pisemna zgoda właściciela),

– dowód użyteczności budynku,

– pozwolenie na użytkowanie,

– dowód prawidłowości instalacji elektrycznych oraz instalacji gazowej,

– dowód uiszczenia opłaty administracyjnej (ok.70 kun).

Obywatel państwa trzeciego

Obywatel państwa trzeciego oraz osoby wskazane w pierwszej grupie, ale niezamieszkujące w Chorwacji na stałe, muszą przygotować następujące dokumenty:

– wyciąg z chorwackiego rejestru sądowego (Sudski registar) lub handlowego (w przypadku Obrt i Javno trgovačko društvo),

– dowód potwierdzający prawo do korzystania z apartamentu (np. wyciąg z rejestru gruntów),

– dowód użyteczności budynku,

– graficzny rysunek obiektu noclegowego,

– pozwolenie na użytkowanie,

– dowód prawidłowości instalacji elektrycznych oraz instalacji gazowej,

– dowód uiszczenia opłaty administracyjnej (70 kun),

– dokumenty potwierdzające prawo do działania w imieniu spółki (jeżeli najem będzie w imieniu spółki).

Następnie (w obu przypadkach) należy złożyć wniosek o wydanie decyzji do chorwackiego Urzędu Administracji Państwowej (Ured državne uprave). Urząd ma (co do zasady) 60 dni od dnia otrzymania wniosku, na wydanie decyzji. Po uzyskaniu decyzji, należy zgłosić ten fakt do chorwackiego Urzędu Skarbowego, a następnie można rozpocząć wynajem apartamentów w Chorwacji.

Podatki od najmu apartamentów w Chorwacji

Jeśli chcesz uzyskać informację czy przeznaczając apartamenty na wynajem w Chorwacji należy płacić podatki, a jeśli tak to jakie rodzaje opodatkowania są właściwe – to zapraszamy do zapoznania się z naszymi poprzednimi wpisami.

Zakup nieruchomości w Chorwacji a zwrot podatku VAT

Przedstawię to na następującym stanie faktycznym: Nasza klientka kupiła nieruchomość w Chorwacji z VAT w styczniu. Chciałaby skorzystać z możliwości zwrotu nadwyżki podatku VAT. Co należy zrobić?

Wówczas księgowy sporządza deklarację VAT za styczeń wraz z wnioskiem o zwrot podatku VAT, a następnie w terminie do 20 lutego składa dokumenty do chorwackiego Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy przeprowadza szczegółową i surową kontrolę dokumentacji dotyczącej zakupu nieruchomości.

Jeżeli urząd po dokonaniu kontroli dokumentów nie dopatrzy się żadnych uchybień (po stronie kupującego i sprzedającego), dokona zwrotu podatku VAT w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W powyżej wskazanym stanie faktycznym klientka uzyskała zwrot nadwyżki podatku VAT, najpóźniej do 20 marca.

Czy fakt, że zwrotu podatku VAT będzie się domagała nowo zarejestrowana spółka będzie problemem?

Co do zasady nie, ale należy bardzo skrupulatnie przygotować dokumenty dotyczące m.in. źródła finansowania inwestycji oraz własności nowo zarejestrowanego podmiotu. Urząd Skarbowy sprawdza wszystkie dokumenty pod kątem ustawy o AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), a także czy wspólnicy nie są powiązani z „problematycznymi” spółkami niepłacącymi podatku VAT.

Skontaktuj się z nami

Jeśli planujesz zakup nieruchomości w Chorwacji, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w przeprowadzeniu procesu nabycia nieruchomości od strony prawnej. Możemy pomóc także w zaplanowaniu najlepszej formy prowadzenia działalności pod wynajem apartamentów w Chorwacji. Skontaktuj się z naszym ekspertem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 2 Średnia: 5]

O autorze

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki