Opodatkowanie spółek w Szwajcarii

Szwajcarski system podatkowy charakteryzuje się kilkoma poziomami podatków bezpośrednich: bezpośrednimi podatkami federalnymi, kantonalnymi i gminnymi.

Wysokość podatków – podatek na poziomie federalnym

Przepisy podatkowe obowiązujące w poszczególnych kantonach znacznie się różnią. Decyzja na temat ustalania stawek podatkowych pozostaje w gestii poszczególnych kantonów.

Szwajcaria nakłada bezpośredni federalny podatek CIT według zryczałtowanej stawki 8,5% od zysku po opodatkowaniu. W związku z tym podatek CIT podlega odliczeniu dla celów podatkowych i zmniejsza obowiązującą podstawę opodatkowania (tj. dochód do opodatkowania), w wyniku czego bezpośrednia federalna stawka CIT od zysku przed opodatkowaniem wynosi około 7,83%.

Na poziomie federalnym nie jest pobierany żaden podatek kapitałowy od osób prawnych.

Opodatkowanie spółki szwajcarskiej na poziomie kantonu lub gminy

Oprócz bezpośredniego federalnego CIT, każdy kanton ma własne prawo podatkowe i nakłada kantonalne i gminne podatki od osób prawnych, jak również podatki kapitałowe – według różnych stawek. W związku z tym obciążenie podatkowe dochodu (i kapitału) jest różne w poszczególnych kantonach. Niektóre podatki kantonalne i gminne są nakładane według stawek progresywnych.

W większości kantonów podatki gminne są pobierane jako procent podatków kantonalnych, a każda gmina samodzielnie ustala własną kwotę.

Podatki w Szwajcarii – efektywne stawki

Zasadniczo ogólny przybliżony zakres maksymalnej stawki CIT od zysku przed opodatkowaniem dla podatków federalnych, kantonalnych i gminnych wynosi od 11,9% do 21,6%, w zależności od siedziby firmy w Szwajcarii

Podstawa opodatkowania spółek szwajcarskich

Bezpośrednie podatki federalne, kantonalne i gminne pobierane są od dochodu netto spółki szwajcarskiej, podlegającego opodatkowaniu. Ponadto nakładany jest również podatek od kapitału na opłacony kapitał zakładowy lub kapitałowy(również od otwartych i tzw. ukrytych rezerw).

Dochód ze źródeł zagranicznych, który można przypisać zagranicznym stałym zakładom (PE) lub nieruchomościom położonym za granicą, jest wyłączony ze szwajcarskiej podstawy opodatkowania i brany pod uwagę tylko do celów progresji stawek w kantonach, które stosują progresywne stawki podatkowe.

Podatek u źródła od podziału zysków

Wypłaty zysku spółki, takie jak wypłaty dywidend i inne rodzaje podziału zysków, podlegają federalnemu podatkowi potrącanemu u źródła. Podatek ten jest pobierany u źródła i obecnie wynosi 35%. Zwrot tego podatku zależy od tego, czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Szwajcarią a krajem zamieszkania odbiorcy przewiduje taką możliwość.

Planujesz założyć spółkę w Szwajcarii? Skontaktuj się z nami.

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z naszym zespołem.

Spółka w Szwajcarii- koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki w Szwajcarii? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 2 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki