Rejestracja dla celów VAT za granicą. Czarnogóra.

VAT w Czarnogórze? Podstawowe informacje dla firm z Polski dokonujących sprzedaży na rynku czarnogórskim.

Jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) jest zasada terytorialności. Zgodnie z tą regułą poszczególne transakcje podlegają opodatkowaniu w miejscu, w którym są wykonane. Przykładowo – dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w Polsce.

Inną podstawową regułą dotyczącą VAT jest jednokrotność opodatkowania. Oznacza to, że jeśli dana transakcja jest opodatkowana w jednym kraju (np. w Polsce), to obowiązek opodatkowania nie wystąpi już w innym kraju (np. w Czarnogórze), a jeżeli obowiązek podatkowy w Polsce nie powstaje, to najprawdopodobniej konieczne jest rozliczenie podatku w innym państwie (w tym wypadku – w Czarnogórze).

Opisane reguły ograniczają się do terytorium Unii Europejskiej, na terenie której funkcjonuje wspólnotowy system VAT. Przepisy Państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski i Czarnogóry) dotyczące VAT są dostosowanego do tego systemu.

Spółka w Czarnogórze, podatek w Polsce lub odwrotnie – to możliwe.

Wielu przedsiębiorców pozostaje w błędnym przeświadczeniu, że prowadząc firmę w Polsce podlega obowiązkom podatkowym wyłącznie w tym kraju. W przypadku prowadzenia działalności międzynarodowej, w tym dokonywania sprzedaży lub zakupów poza Polską, w określonych przypadkach może okazać się, że obowiązki podatkowe występują również za granicą, w tym również w zakresie podatku VAT. Właśnie z tego powodu zdarza się, iż dochodzi do konieczności rejestracji dla celów podatku VAT za granicą. Możliwą jest nie tylko sytuacja, w której podatek dochodowy będzie płacony przez spółkę w Czarnogórze, a VAT w Polsce – przypadki odwrotne (interesujące polskich przedsiębiorców) są również możliwe, na takiej samej zasadzie.

Rejestracja do VAT za granicą. Przykład: Czarnogóra.

Jak wskazano powyżej, w sytuacji, w której polski przedsiębiorca (np. polska spółka z o.o.) poza działalnością prowadzoną w Polsce prowadzi również działalność na rynkach obcych (np. w Czarnogórze), może okazać się, że oprócz rejestracji dla celów VAT w Polsce, konieczne będzie dokonanie rejestracji również za granicą, w tym wypadku – rejestracji dla celów VAT na terytorium Czarnogóry. Brak posiadania siedziby firmy w Czarnogórze lub miejsca zamieszkania w Czarnogórze nie ma w tej kwestii znaczenia.

Kiedy należy zarejestrować się do VAT w Czarnogórze?

Rejestracja (zgłoszenie) dla celów VAT w Czarnogórze (lub innym kraju UE) jest obligatoryjna w sytuacji, gdy dokonujemy określonych transakcji zagranicznych. Poniżej wymieniliśmy przykładowe sytuacje, w których rejestracja dla celów czarnogórskiego podatku VAT może okazać się konieczna:

  • przekroczenie progu rejestracji VAT przy dokonywaniu dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium innego kraju,
  • świadczenie usług dla podmiotów (firm) niezarejestrowanych jako podatnicy VAT lub na rzecz tzw. osób prywatnych,
  • dokonanie nabycia lub dostawy towaru (lub transakcji eksportowej) z terytorium innego kraju członkowskiego,
  • dokonanie dostawy towaru za granicą w sytuacji braku możliwości skorzystania z procedury odwrotnego obciążenia,
  • dokonywanie magazynowania towarów za granicą,
  • dokonywanie dostaw za granicą, których przedmiotem są produkty objęte podatkiem akcyzowym.

Procedura rejestracji VAT w Czarnogórze – prawo właściwe

Jeżeli podatnik oceni, że ma obowiązek rozliczenia podatku VAT w innym kraju (np. w Czarnogórze), to powinien w odpowiednim czasie dokonać stosownej rejestracji na potrzeby czarnogórskiego podatku VAT. W takiej sytuacji to prawo czarnogórskie regulujące VAT określa zasady dotyczące obowiązku rejestracji, procedurze rejestracji, stawkach podatku, prawie do odliczenia lub prawie do stosowania zwolnienia z podatku itd.

Biznes w Czarnogórze – dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności na terytorium Czarnogóry wybierz interesujący Cię artykuł lub kategorię na naszym blogu lub skontaktuj się z nami.

Zajmujemy się rejestracją oraz bieżącą obsługą spółek i fundacji na całym świecie, w tym zakładaniem spółek czarnogórskich. Ponadto dzięki współpracy z naszymi czarnogórskimi partnerami zapewniamy naszym klientom ich obsługę w zakresie realizacji obowiązków podatkowych w Czarnogórze.

Spółka w Czarnogórze – koszty utworzenia i utrzymania

Interesują Cię koszty związane z rejestracją oraz funkcjonowaniem spółki w Czarnogórze? Kliknij poniżej i pobierz plik.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 3 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki