Spółka w Estonii – prawdziwie estoński CIT

Zaktualizowano 16/09/2022 r.

Przeczytasz w 4 minuty.

Spółki w Estonii od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem polskich przedsiębiorców planujących ekspansję zagraniczną. Głównie z uwagi na bliskość geograficzną, ale również wyjątkową atrakcyjność estońskiego systemu podatkowego oraz jednej z jego najbardziej znanych regulacji – odroczenia momentu opodatkowania zysków spółki estońskiej do momentu ich wypłaty.

W ostatnim czasie zainteresowanie opodatkowaniem spółek w Estonii wzrosło do jeszcze większych rozmiarów z uwagi na procedowane zmiany polskich przepisów prawa podatkowego, w zakresie których planuje się m.in. wprowadzenie do polskiego prawa tzw. “estońskiego CIT’u”.

Aby umożliwić Wam samodzielne porównanie czy proponowane w Polsce zmiany są zbliżone do reguł obowiązujących w Estonii postanowiliśmy przedstawić poniżej najważniejsze informacje na temat opodatkowania spółek w Estonii, a także dokonywanych z nich wypłat.

Opodatkowanie spółki estońskiej

 • Spółki w Estonii co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Opodatkowanie według stawki 20% (lub 14%) występuje w odniesieniu do zysków, które są dalej dystrybuowane, a także w stosunku do niektórych płatności innego rodzaju.
 • Powyższe oznacza, iż tak długo jak spółka estońska nie wypłaca dywidendy, nie dochodzi do konieczności uiszczenia podatku dochodowego.
 • Wskazać jednak należy, iż od tej ogólnej reguły występują wyjątki. W szczególności w niektórych przypadkach (i w określonym zakresie) podatek dochodowy jest jednak naliczany w przypadku przekroczenia kosztów finansowania zewnętrznego.

Dywidenda wypłacana ze spółki w Estonii

 • Dywidendy wypłacane ze spółek estońskich co do zasady nie są opodatkowane podatkiem u źródła.
 • Estoński podatek od dywidendy występuje potencjalnie wyłącznie w odniesieniu do dywidend wypłacanych rezydentom estońskim. Nie dotyczy nierezydentów.
 • Płatnicy dywidend są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20% lub 14% od kwoty wypłaconych dywidend brutto. Podatek ten jest traktowany jako zapłata podatku dochodowego przez spółkę wypłacającą dywidendę, a nie jako podatek potrącany od odbiorcy dywidend.
 • W niektórych przypadkach występuje podatek u źródła w stawce 7% w odniesieniu do niektórych należności wypłacanych do osób fizycznych. Podatek u źródła w wysokości 7% jest nakładany na dywidendy wypłacane osobom fizycznym, jeżeli przez spółkę estońską został zapłacony podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 14% (od udziału w zyskach, z których dywidendy są wypłacane).
 • Opodatkowaniu na poziomie spółki tak jak dywidenda podlegają również: obniżenie kapitału zakładowego (w przypadku, gdy wartość obniżenia kapitału przewyższa wpłacony kapitał własny), a także umorzenie akcji i wypłata wpływów z likwidacji (w kwocie przekraczającej wpłaty pieniężne i niepieniężne wniesione do kapitału własnego).

Czy w spółce estońskiej opodatkowaniu podlegają tylko dywidendy czy jeszcze inne wypłaty?

W Estonii opodatkowanie CIT nie następuje w chwili uzyskania zysków lecz w momencie ich podziału.

Możliwe są dwa rodzaje podziału zysku: klasyczny (jawny – dywidendy) i ukryty.

W przypadku wypłat dywidendy konieczne jest uiszczenie podatku dochodowego. Natomiast inne wypłaty, takie jak wypłaty związane z likwidacją, płatności z tytułu obniżenia kapitału lub umorzenia udziałów lub zwrotu udziału w spółce podlegają zasadniczo podatkowi dochodowemu od osób prawnych w momencie wypłaty. Ukryty sposób podziału zysku (podlegający opodatkowaniu) to: świadczenia dodatkowe, prezenty, darowizny, wydatki i płatności niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Odsetki wypłacane przez spółkę w Estonii

 • Odsetki wypłacane ze spółki estońskiej są co do zasady zwolnione z opodatkowania u źródła.
 • Podatek u źródła w wysokości 20% naliczany jest od odsetek płaconych osobom fizycznym będącym rezydentami, a także nierezydentom (w przypadku, jeśli wypłacającym jest podmiot nieruchomościowy).

Zyski kapitałowe osiągane przez spółkę estońską

 • Zyski kapitałowe spółek estońskich również co do zasady nie są opodatkowane, nie podlegają opodatkowaniu do czasu ich wypłaty. Opodatkowanie tych zysków (w stawce 14% lub 20%) następuje w momencie ich dystrybucji.

Zbycie udziałów lub akcji spółki estońskiej

 • Zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych podmiotów estońskich przez nierezydentów są zwolnione z podatku w Estonii (z określonymi wyjątkami dotyczącymi podmiotów nieruchomościowych).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat spółek w Estonii lub estońskiego systemu podatkowego albo planujesz uruchomić własny biznes w Estonii dowiedz się więcej tutaj lub skontaktuj się z nami.

Przeczytaj także „Spółka w Estonii – dlaczego CIT nie wynosi zero?”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 7 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki