Teraz również rady nadzorcze powinny przygotować sprawozdanie za 2022 rok

Sprawozdanie rady nadzorczej – nowość w 2023 roku

Rola rad nadzorczych w spółkach kapitałowych w Polsce została wzmocniona reformą Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r. Ta nowelizacja wprowadziła wiele zmian, które mają na celu aktywizację funkcjonowania tych organów. Jednym z nowych obowiązków rad nadzorczych jest sporządzenie sprawozdania podsumowującego działania z poprzedniego roku obrotowego.

W których spółkach jest obowiązkowe sprawozdanie rady nadzorczej?

Do tej pory Kodeks spółek handlowych nakładał na rady nadzorcze wyłącznie obowiązek przedstawiania wyników ocen sprawozdań przygotowywanych przez zarząd oraz oceny wniosku co do postąpienia z wynikiem finansowym spółki. Teraz, jednak, obowiązek ten został rozszerzony i rady nadzorcze są zobligowane do sporządzenia sprawozdania oraz złożenia go właściwemu organowi.

Obowiązek ten dotyczy każdej spółki akcyjnej, jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i prostej spółki akcyjnej, w zależności od posiadanych przez nie organów.

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie rady nadzorczej?

Zakres sprawozdania rady nadzorczej został określony w art. 382 § 3(1) kodeksu spółek handlowych, zatem jedynie w odniesieniu do spółek akcyjnych. Niemniej jednak, ten przepis może stanowić pewnego rodzaju wskazówkę także dla rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych.

Zgodnie z tym przepisem, sprawozdanie rady nadzorczej powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

  • wyniki oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
  • ocenę sytuacji spółki, uwzględniającą adekwatność i skuteczność stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub praktykami oraz audytu wewnętrznego,
  • ocenę sposobu przekazywania informacji i dokumentów przez zarząd do rady nadzorczej oraz wyjaśnień dostarczanych ad hoc radzie nadzorczej w ramach jej uprawnień,
  • informację dotyczącą łącznego wynagrodzenia doradcy rady nadzorczej od spółki za wszystkie przeprowadzone przez radę nadzorczą badania w ciągu roku obrotowego.

Kiedy i za jaki okres powinno być sporządzone sprawozdanie rady nadzorczej?

Pierwsze sprawozdanie rady nadzorczej powinno obejmować okres od daty wejścia w życie Nowelizacji (13 października 2022 r.) do końca roku obrotowego 2022. Oznacza to, że w większości przypadków będzie to sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za niepełny rok obrotowy. Jeżeli jednak rada nadzorcza zażądała informacji lub dokumentów za wcześniejsze miesiące 2022 r., okres ten należy odpowiednio wydłużyć.

Jakie są terminy związane ze sprawozdaniem rady nadzorczej?

Termin na zatwierdzenie przez odpowiednie organy spółek kapitałowych omawianego sprawozdania rady nadzorczej upływa wraz z końcem czerwca 2023 r. To oznacza, że rady nadzorcze mają ostatni moment na podjęcie odpowiednich działań.

Sprawozdanie rady nadzorczej nie podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego, jednak spółki akcyjne oraz proste spółki akcyjne mają obowiązek przygotowania oraz przedstawiania go akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem.

Podsumowanie

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych wprowadziły nowe obowiązki dla rad nadzorczych. Teraz, po raz pierwszy, te organy są zobligowane do sporządzenia sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy. To wymaga od nich odpowiedniego przygotowania i zrozumienia nowych obowiązków. Wprowadzenie tych nowych wymagań ma na celu wzmocnienie roli rad nadzorczych i zwiększenie przejrzystości ich działalności.

Sprawozdanie rady nadzorczej – kancelaria Warszawa

Nasze usługi:

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką związaną z przygotowaniem właściwej, aktualnej i zgodnej z prawem dokumentacji rady nadzorczej, zapraszamy do kontaktu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 02-copublikujemy-1024x142.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 03-YT-1.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 04-LIN.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 05-3FB.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 06-SPOTI.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 07-czymzajmujemy-1024x185.png
Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]
O autorze
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
Filmy, podcasty, e-booki