Compliance, obsługa korporacyjna, banki

Prowadzimy pełną obsługę korporacyjną spółek i wszelkich innych podmiotów kontrolowanych przez naszych klientów. Zajmujemy się doradztwem i wsparciem w komunikacji z instytucjami finansowymi, w tym bankami, m.in. w zakresie realizacji obowiązków z zakresu compliance. Ponadto, opracowujemy i wdrażamy stosowne procedury w tym zakresie.

Obsługa korporacyjna

Doradzimy Tobie na każdym etapie prowadzenia przez Ciebie biznesu od rejestracji podmiotu, poprzez bieżącą obsługę prawną, aż po jego reorganizację, restrukturyzację lub sprzedaż. Dysponujemy szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie bieżącej obsługi spółek. Przygotujemy komplet dokumentacji korporacyjnej, w tym zawiadomienia o posiedzeniach organów spółek, zapewnimy obsługę posiedzeń oraz zgromadzeń, przeprowadzimy wszelkie zmiany korporacyjne w Twojej spółce. Dokonamy wszelkich niezbędnych zmian w Twojej spółce w tym m.in. w zakresie zmiany firmy spółki, adresu siedziby czy zmiany składu zarządu.

Obsługa korporacyjna – zakres usług:
 • budowa ładu korporacyjnego,
 • powoływanie i odwoływanie członków organów spółki,
 • zbywanie praw udziałowych,
 • kwestie związane z dziedziczeniem praw udziałowych,
 • zmiany umowy spółki,
 • obsługa obrad posiedzeń organów spółki oraz zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy,
 • operacje na kapitałach spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, wnoszenie wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów),
 • redomicyliacja spółek,
 • przekształcanie spółek,
 • połączenie (łączenie) spółek,
 • transgraniczne łączenie spółek,
 • rozwiązanie i likwidacja spółek,
 • rejestracja oddziału spółki zagranicznej w Polsce i poza jej granicami,
 • przygotowanie treści pełnomocnictw,
 • zgłoszenia oraz aktualizacje beneficjentów spółki w rejestrze beneficjentów rzeczywistych,
 • zmiany adresu siedziby,
 • zmiany nazwy,
 • inne.
Compliance. Zgodność z przepisami prawa.

Dynamiczne i liczne zmiany w polskim i zagranicznym prawie, wyszukane i innowacyjne formy cyberprzestępstw oraz zagrożenia związane z praniem brudnych pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. Oto wyzwania, z którymi musi mierzyć się coraz więcej przedsiębiorstw. Jedynie odpowiednie zaplanowanie i egzekucja compliance da Ci pewność, że Twoja firma jest w pełni bezpieczna.

Ograniczenie ryzyka ewentualnych konfliktów i niezgodności z polskim i zagranicznym prawem

Zajmujemy się weryfikacją bieżącej polityki i procedur wewnętrznych. Weryfikujemy najnowsze przepisy adresowane do Twojego przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przedstawiamy gotowe rekomendacje oraz zalecenia adresowane do Twojej firmy. Projektujemy procedury wewnętrzne. Zajmiemy się kompleksowym zaplanowaniem oraz wdrożeniem narzędzi służących do bieżącej kontroli ryzyk natury prawnej i operacyjnej. Budujemy mapy potencjalnych zagrożeń, sposoby przeciwdziałań ich występowaniu oraz cały szereg procedur i polityki związanych ze sprawnym działaniem przedsiębiorstwa. Wykonujemy audyty mające na celu weryfikację prawidłowości funkcjonowania firmy. Zapewniamy szkolenia dla kadry właścicielskiej, kierowniczej i pracowniczej, których rolą będzie przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat tworzenia i zarządzania całym środowiskiem compliance.

Relacje z bankami, rachunki bankowe

Zespół PLA.partners ma szerokie doświadczenie w otwieraniu rachunków bankowych w kraju i za granicą. Poprowadzimy Twoją relację z bankiem w trakcie otwierania rachunku bankowego tak, aby jak najsprawniej przejść przez procedurę compliance i otworzyć rachunek bankowy w kraju lub za granicą w rozsądnym terminie.

Współpracujemy z bankami w Polsce oraz za granicą. Nasi eksperci pomogą Tobie w prawidłowym wypełnieniu formularzy bankowych, w tym formularzy dotyczących beneficjentów rzeczywistych czy formularzy przedkładanych przez bank między innymi w związku z regulacjami FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) oraz CRS (Common Reporting Standard). Pomożemy Tobie również w uzupełnieniu wszelkich dodatkowych formularzy, a także sprostaniu wszelkim innym formalnościom wymaganym przez bank w trakcie rozpoczynania i trwania relacji z klientem.

Interesują Cię nasze usługi? Wyślij do nas wiadomość!

Sprawdź najnowsze publikacje:
Kontakt

Skorzystaj ze wsparcia w budowaniu sukcesu Twojej firmy, opartego na solidnych fundamentach i sprawdzonych prawnie rozwiązaniach.

  (*) – Wymagane

  Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.
  Filmy, podcasty, e-booki