Rejestr beneficjentów rzeczywistych już za kilka dni w Holandii

27 września 2020 roku zacznie funkcjonować rejestr beneficjentów rzeczywistych w Holandii. Beneficjenci wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze handlowym muszą zostać wpisani do rejestru beneficjentów rzeczywistych.

Zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane wprowadzić rejestr beneficjentów rzeczywistych podmiotów prawnych, fundacji i trustów.

Ważne terminy związane z rejestrem UBO w Holandii

Wszystkie zarejestrowane w holenderskim rejestrze handlowym podmioty (do 27.09.2020) mają 18 miesięcy na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych. Podmioty założone po 27.09.2020 będą musiały zgłaszać beneficjentów rzeczywistych w momencie rejestracji podmiotów w rejestrze handlowym.

Holenderska definicja beneficjenta rzeczywistego

Na potrzeby rejestru beneficjentów zdefiniowano na nowo pojęcie „beneficjent rzeczywisty”

Beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna, która jest ostatecznym właścicielem lub ma decydujący głos w danym podmiocie. W przypadku, gdy nie można zdefiniowania beneficjenta rzeczywistego, prezes zarządu (hoger leidinggevend personeel) będący osobą fizyczną musi zostać wpisany do rejestru jako tzw. „pseudo-UBO”.

Poniżej przedstawiamy jak w przykładowych formach prawnych zdefiniowano ostatecznego właściciela.

Beneficjenci spółki BV i NV

Beneficjentem rzeczywistym jest postrzegana osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad spółką poprzez:

 • bezpośrednie lub pośrednie posiadanie powyżej 25% udziałów, prawa głosu lub praw udziałowych lub
 • kontrolę za pośrednictwem innych środków, np. prawo do powołania lub odwołania większości członków zarządu (bez względu na ilość udziałów posiadanych w spółce) lub posiada decydujący głos w spółce.

Osoba posiadająca mniej niż 25% udziałów, prawa głosu lub praw udziałowych może być uznana za UBO, jeżeli ta osoba kontroluje spółkę, np. na podstawie umowy zawartej pomiędzy wspólnikami.

Beneficjenci holenderskich fundacji i innych podmiotów 

W przypadku fundacji beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która:

 • bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% praw udziałowych w tym podmiocie;
 • bezpośrednio lub pośrednio ma prawo głosu ważącego ponad 25% przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany umowy fundacji; lub
 • która sprawuje rzeczywistą kontrolę nad podmiotem.

Jednocześnie wprowadzono rejestr wypłat dla fundacji. Fundacja jest zobligowana prowadzić (niejawny, wewnętrzny) rejestr wypłat stanowiących 25% lub mniej kapitału przeznaczonego do podziału w danym roku dla beneficjentów fundacji. Beneficjent otrzymujący powyżej 25% kapitały przeznaczonego do podziału jest uznawany za UBO. Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia wewnętrznego rejestru, w którym znajdą się następujące dane beneficjenta: imię, adres, wysokość wypłaty w danym roku dla każdego beneficjenta.

Jakie dane będą ujawnione w holenderskim rejestrze beneficjentów?

Poniżej lista danych beneficjenta rzeczywistego, które będą ujawnione do publicznej wiadomości w rejestrze.

 • imię i nazwisko;
 • miesiąc i rok urodzenia;
 • narodowość;
 • miejsce zamieszkania (państwo);
 • rodzaj i wartość udziału (zaznaczając odpowiedni przedział >25-50%, >50-75%, >75%).

Następujące dane będą dostępne tylko dla uprawnionych organów:

 • data i miejsce urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • numer NIP;
 • kopia dokumentu tożsamości beneficjenta rzeczywistego; oraz
 • kopia dokumentu na podstawie, którego stwierdzono rodzaj i wysokość prawa UBO do udziału w wypłacie z fundacji.

Nasz zespół pomoże Tobie w prawidłowym zidentyfikowaniu i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w holenderskim rejestrze beneficjentów.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.

Oceń wpis!
[Ocen: 5 Średnia: 5]
Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce.